Werkplaats Analytische meditatie voorjaar 2020

Wekelijks op maandag 20.00 - 22.00 uur

Foto Olga JansBinnen de Tibetaans-boeddhistische traditie is analytische meditatie een onmisbaar onderdeel van je beoefening. Oorspronkelijk mediteerden kloosterlingen net zo lang op een bepaald thema tot ze er een directe realisatie van verkregen. Hoewel wij drukke Westerse mensen daar veelal moeilijk de tijd en concentratie voor kunnen opbrengen, kunnen ook wij veel leren door op thema’s van de Lamrim en andere boeddhistische teksten te mediteren.

Op deze maandagavonden bieden we een platform aan hen die regelmatig tijd willen nemen voor analytische meditatie. Voor gevorderde boeddhisten is deze werkplaats een zeer geschikte plek om de lessen, die je van Gelek Rimpoche of andere grote leraren hebt gekregen, in je geest te bestendigen. Maar ook wanneer je nieuwer bent, kan deze omgeving je helpen een eigen beoefening van analytische meditatie op te zetten. Al met al kan deze werkplaats je een goed kader bieden voor het verdiepen van je beoefening.

Er zijn begeleiders die je kunnen helpen met het kiezen van bij jou passende onderwerpen, het vinden van de juiste vragen of je - zo nodig - meer begeleiding kunnen bieden.

Deze verdiepingsgroep is bedoeld voor mensen die de Odyssee naar Vrijheid en/of ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) hebben gevolgd.

Praktische gegevens
Begeleiding: Olga Jans
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: wekelijks op maandag, uitgezonderd schoolvakanties
Data: vanaf 2 sept. 2019, uitgezonderd schoolvakanties
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage

Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. Werkplaats Analytische Meditatie
Informatie: Olga Jans

Posted in .