Logo Jewel Heart

De naam Jewel Heart is gekozen omdat het hart staat voor liefdevolle warmte die elk mens nodig heeft om te kunnen bestaan en juweel verwijst naar het zuivere innerlijke wezen van elk mens. Door te accepteren dat ons leven uitermate waardevol en kostbaar is en door ontplooiing van onze kwaliteiten, zal innerlijke vrede toenemen en zal ons handelen in het teken komen staan van liefdevolle zorg voor anderen. Hieraan is het werk van het instituut gewijd.

Het beeldmerk van Jewel Heart is opgebouwd uit drie onderdelen:

  1. het draaiende juwelen wiel,
  2. de lotus
  3. de vlam.

Het wiel staat voor de drie juwelen: Boeddha, Dharma en Sangha.

  • Boeddha staat voor ons vermogen tot verlichting.
  • Dharma is de spirituele ontwikkeling in ieder van ons.
  • Sangha is de gemeenschap van hen die wijsheid hebben bereikt en ons tot gids dienen.

De lotus groeit vanuit het slijk, maar blijft niettemin zelf zuiver.
Op diezelfde manier zijn ook wij in staat uit te stijgen boven ons gewone zelf en ons handelen te verrijken met liefde en mededogen.

De vlam staat voor het vuur der wijsheid, dat alle belemmeringen verteert en inzicht brengt.

Posted in .