Self and Selflessness voorjaar 2021

Elke veertien dagen op zaterdag 10.45 - 12.45 uur

Wat bedoelen we als we ‘ik’ en ‘mijn’ zeggen? Wie zijn we diep vanbinnen? En als er geen 'ik' is, hoe functioneren we dan eigenlijk?

Een van de belangrijkste inzichten in het boeddhisme is de ontkenning van een op zichzelf staand en solide 'ik'. Dat inzien en ervaren geeft een radicaal andere kijk op het leven, de perceptie van onszelf en van anderen. Het wordt beschouwd als de ervaring die de wortel van alle lijden kan wegnemen.

In deze cursus werken we met het transcript 'Self and Selflessness'. Hierin presenteert Gelek Rimpoche in lekentaal Boeddha's beroemde wijsheid van de leegte.

De groep staat open voor nieuwe deelnemers, die de Odyssee naar Vrijheid en/of de Grote Lamrim’
(deel 1 t/m 4) hebben gevolgd.

Praktische gegevens
Begeleiding: Peter van Wanrooij
Locatie: Zentrum, Oudegracht 84, 3511 AT Utrecht
Tijd: tweewekelijks op zaterdagen, 10.45-12.45 uur
Data: 16, 30 jan; 6, 20 febr; 6, 20 mrt; 3, 17 april; 15, 22 mei; 5, 19 juni; 3 juli 2021
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage

Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. Self and Selflessness Utrecht

Posted in .