Sem, Nature of Mind voorjaar 2021

Deze verdiepingsgroep gaat door met het bestuderen van het transcript ‘Sem, the nature of mind’ en het mediteren over de natuur van de geest. Dit transcript omvat de lessen van Gelek Rimpoche over de natuur van de geest. Hij gaat daarin onder andere in op de relatie tussen energie en bewustzijn, het vermogen van de geest tot bevrijding en wat wordt verstaan onder de continuïteit van de geest.

Deze verdiepingsgroep is bedoeld voor mensen die de Odyssee naar Vrijheid en/of ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) hebben gevolgd. Nieuwe mensen zijn welkom!

Praktische gegevens
Begeleiding: Naomi Schieman
Locatie: Johannes de Bekastraat 10, Utrecht
Tijd: tweewekelijks op donderdag 20.00-22.00 uur
Data: 1 febr. (25 febr. vervalt); 11, 25 mrt; 8, 22 april; 6 mei (o.v.b), 20 mei; 3, 17 juni; 1, 15 juli 2021
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage, excl. transcript

Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. SEM Utrecht

Posted in .