Vajrayana ervaringsgroep Waalwijk voorjaar 2023

Deelnemers aan deze Vajrayana ervaringsgroep wisselen met elkaar uit over hun Vajrayana-beoefeningen. Daarnaast studeren ze samen op de onderdelen van een saddhana en beoefenen iedere keer een specifieke meditatie daarover.

Het komend jaar gaat de groep door met het bestuderen van de sadhana van de Six Session Guru Yoga. We gebruiken daarvoor naast het transcript 'Six Session Guru Yoga' verschillende andere commentaren. De informatie over deze thema’s wordt door de beoefenaren zelf in deze transcripten bij elkaar gezocht en vragen hierover worden aan elkaar gemaild. De avond is voor meditatie en uitwisseling.

Praktische gegevens
Contactpersoon:
Annie Melissen
Locatie: Waalwijk (huiskamergroep) live of online als het door omstandigheden niet mogelijk is fysiek bij elkaar te komen.
Tijd:
maandelijks op maandag 19.30-21.30 uur
Data: 9 januari; 13 februari; 13 maart; 17 april; 8 mei; 5 juni 2023
Tijd: maandag 19.30-21.30 uur
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage, excl. boek
Inschrijven: vóór 2 januari via het secretariaat o.v.v. Vajrayana Ervaringsgroep Waalwijk

In overleg met Annie kunnen er nog mensen aan deze groep deelnemen.
Deze verdiepingsgroep is bedoeld voor mensen die een Hoogste Yoga Tantra initiatie hebben ontvangen.

Posted in .