Zelf en zelfloosheid (online) NIEUW! voorjaar 2020

Start Online-cursus 'Zelf en zelfloosheid, negativiteit ontworteld' op 27 januari 2020

Wat bedoelen we als we ‘ik’ en ‘mijn’ zeggen? Wie zijn we diep vanbinnen? En als er geen 'ik' is, hoe functioneren we dan eigenlijk?

Een van de belangrijkste inzichten in het boeddhisme is de ontkenning van een op zichzelf staand en solide 'ik'. Dat inzien en ervaren geeft een radicaal andere kijk op het leven en op de perceptie van onszelf en van anderen. Het wordt beschouwd als de ervaring die de wortel van alle lijden kan wegnemen.

In onze online-cursus gaan we met het transcript 'Self en Selflessness' aan de slag. Hierin presenteert Gelek Rimpoche in leken taal Boeddha's beroemde wijsheid over de leegte.

Nieuwe mensen zijn van harte welkom bij deze verdiepingscursus. We werken online zodat ook mensen van ver kunnen meedoen vanuit hun eigen huiskamer. Je kunt aan deze groep deelnemen als je de 'Odyssee naar Vrijheid' en/of ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m4) hebt gevolgd.

Praktische informatie
Begeleiding: Frances Nijssen
Data: 27 jan., 10 febr.; 2, 16, 30 maart; 20 april; 4, 18 mei; 1, 15 juni 2020
Tijd: maandagen 19.30-21.30 uur
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage

Opgeven: via het secretariaat o.v.v. Zelf en zelfloosheid online
Informatie: Frances Nijssen

Posted in .