Foto Z.E.Tokden Rinpoche

Lessen en zegening Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche 25 en 26 april 2019

The Foundation of All Perfections door Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche
De Grondslag voor Alle Vervolmaking

Foto Z.E.Tokden RinpocheIn de veertiende eeuw schreef Je Tsong Khapa - grondlegger van de Gelugpa traditie - ‘De Grondslag voor Alle Vervolmaking’. In slechts veertien verzen beschrijft hij het gehele spirituele pad naar Verlichting inclusief het ontwikkelen van de zgn. zes perfecties: vrijgevigheid, ethiek, geduld, enthousiaste volharding, concentratie en wijsheid.

Z.E. Tokden Rinpoche zal ons aan de hand van deze tekst vertrouwd maken met de opeenvolgende stappen om dit doel te bereiken. Tevens geeft hij les in hoe we de mentale houding kunnen ontwikkelen die daarvoor nodig is. Hij sluit deze twee dagen af met een Zegening van Je Tsong Khapa. Mensen die zich overdag niet kunnen vrijmaken, maar toch de zegening willen ontvangen, zijn hierbij welkom.

Er wordt simultaan vertaald vanuit het Tibetaans naar het Nederlands en niet van Engels naar Nederlands zoals per abuis in de Sanghamail stond vermeld.

Korte biografie
Z.E. Tokden Rinpoche is een van de belangrijkste hedendaagse leraren in de Gelugpa traditie. Op zijn beurt is hij leerling van de twee belangrijkste leraren van Z.H Dalai Lama: Trijang Rinpoche en Ling Rinpoche. Hij heeft alle belangrijke overleveringslijnen ontvangen en is kandidaat om de Ganden Tripa te worden; de hoogste waardigheidsbekleder binnen de Gelugpa.

Op dit moment is hij abt van Drepung Loseling, het klooster waar Dagyab Rinpoche en spiritueel leider van Jewel Heart Gelek Rinpoche hun opleiding hebben ontvangen. Ook was hij abt van het Rato klooster en het Gyüto tantrisch college. Hij heeft een aantal jaren in Londen en Georgia (VS.) gewoond en lesgegeven. Jonge leraren als Chungtsang Rinpoche, Demo Rinpoche en ook Zong Rinpoche krijgen nog steeds les van hem.

Z.E. Tokden Rinpoche is een zeer gewaardeerde en capabele leraar met veel ervaring. Het is dan ook een buitenkans lessen van hem te mogen ontvangen.

Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Data en tijden: Donderdag 25 april 14.00 - 17.00 en 19.30 - 21.30 uur. LET OP: de begintijd is gewijzigd van 13.00 > 14.00 uur!
Vrijdagmiddag 26 april: 14.00 - 16.00 uur. LET OP: de begintijd is gewijzigd van 13.00 > 14.00 uur!
Vrijdagavond 19.00 uur: Zegening van Lama Je Tsong Khapa
Bijdrage in de kosten lessen plus zegening: Leden: € 92,50; niet-leden: € 105; kleine beurs/studenten: € 68,50
Bijdrage in de kosten alleen lessen: Leden: € 67,50; niet-leden: € 80; kleine beurs/ studenten € 43,50
Bijdrage in de kosten voor alleen zegening: Leden: € 25; niet-leden: € 30; kleine beurs/studenten: € 20
Inschrijven: via dit inschrijfformulier

Foto Rob Preece

Lezing Rob Preece oktober 2019

De lezing van Rob Preece over het thema: 'De psychologie van Tantra: Opening up the Beauty of Tibetan Buddhism for the Western Mind' wordt verplaatst naar oktober 2019.

Nadere info volgt.

 

Afbeelding van het temmen van de olifant

Shamatha concentratie-meditatie

Elke woensdagavond van 9 januari - 19 juni 2019

Het doel van Shamatha of concentratiemeditatiAfbeelding van de olifant temmene is een verstilde, vredige staat van geest. Door Shamatha meditatie kun je je aandacht en concentratie trainen en verfijnen. Mentaal en emotioneel ontstaan er daardoor balans en harmonie. Door het beoefenen van Shamatha vergroot je ook het vermogen van je geest om te observeren, te analyseren en te verdiepen. Daarnaast is Shamatha ook een onmisbare basis voor het ontwikkelen van diep inzicht (Vipashana). Bovendien is deze training behulpzaam voor andere vormen van meditatie, zoals visualisatie en analytische meditatie. Je kunt Shamatha gebruiken voor het opbouwen van een (dagelijkse) beoefening. Als je gewend bent dagelijks te mediteren, kun je Shamatha ook binnen je bestaande meditatiepraktijk ontwikkelen.

De bijeenkomsten vinden plaats binnen een boeddhistische context, maar zijn open voor iedereen ongeacht je spirituele of religieuze achtergrond. De groep kent vaste deelnemers, maar is ook geschikt voor hen die af en toe een avond willen meedoen. Enige ervaring met meditatie is sterk aanbevolen.

Woensdag 19 juni is de laatste Shamatha meditatie in dit seizoen. Op 4 september gaan we weer van start.

Begeleiding: Ine Albers
Tijd: elke week op woensdagavond van 20.00-22.00 uur
Data: woensdag 9 januari - 19 juni 2019, uitgezonderd schoolvakanties
Bijdrage in de kosten: Leden: maandelijkse bijdrage; Niet leden: € 7,50; Studenten/ kleine beurs € 5, per avond.

Foto hoofd van een boedha in meditatie

Meditatiedagen

Aan deze activiteit kun je per keer meedoen.

Vanaf zondag 6 januari 2019

Foto hoofd van een boedha in meditatieVier keer per jaar is er op zondag een meditatiedag. Tijdens deze dag richten we de aandacht vooral op het lichaam en de adem door middel van bodyscan, eenvoudige yogaoefeningen, zit- en loopmeditatie. Er is veel ruimte voor stilte. Iedereen is van harte welkom. Je hoeft je niet aan te melden.

Klik hier voor meer informatie over de eerstvolgende meditatiedag

Tijd: Zondag van 10.30 - 16.00 uur
Data: 6 januari, 7 april, 7 juli 2019
Vrijwillige bijdrage in de kosten

Foto van Tibetaanse gebedsvlaggen

Lezingencyclus: ‘Boeddhisme.nu’

Aan deze activiteit kun je per keer meedoen.

Maandelijks op zaterdagmiddag vanaf 8 september 2018.

Foto van Tibetaanse gebedsvlaggenDe openbare lezingencyclus 'Boeddhisme.nu' is een reeks lezingen op zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht. De lezingen zijn interactief en toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Bijdrage in de kosten € 5 inclusief drankje.

Door: senior studenten van Gelek Rimpoche
Tijd: 1 x per maand op zaterdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur
Data: vanaf zaterdag 8 sept. Zie Agenda voor overige data.
Bijdrage: € 5 (inclusief drankje)

Handen in meditatiehouding

Open meditatie avonden

Aan deze activiteit kun je per avond meedoen. 

Elke vrijdag van 4 januari - 28 juni 2019
- Je geest tot rust brengen

Handen in meditatiehoudingMet meditatie en stilte kun je de werkweek afsluiten en fris aan je weekend beginnen. Zowel de beginnende als de meer gevorderde beoefenaar is van harte welkom.

We beoefenen verschillende soorten meditaties zoals: aandachtsmeditatie, loopmeditatie en visualisaties. Op deze avond kun je letterlijk 'op adem' komen en je geest een rustpauze geven.

Vrijdag 28 juni 2019 is de laatste meditatie avond van dit seizoen.

Tijd: Iedere vrijdag van 20.00-21.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Data: vanaf 4 januari 2019.
Vrijwillige bijdrage in de kosten