Afbeelding van VajrayanaMandala

Vajrayana-oefenochtenden

Elke eerste zaterdag van de maand vanaf 1 september 2018.

Afbeelding van VajrayanaMandalaEenmaal per maand komen Vajrayana-mandalaleden bij elkaar voor een gezamenlijke beoefening. Vanaf september 2018 bestudeert de groep de Lama Chöpa. Wanneer we daarmee klaar zijn, keren we weer terug naar de oorspronkelijke opzet zoals die door Gelek Rimpoche is gegeven en verdiepen we ons binnen het raamwerk van de Lama Chöpa in een sadhana (beoefening) naar keuze.

Begeleiding: Ineke Vrolijk
Tijd: elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 - 13.00 uur

Foto Ineke Vrolijk

Introductiecursus Vajrayana

Elke vierde donderdagavond vanaf 27 september 2018.
Elke derde donderdagavond vanaf 17 januari 2019

Foto Ineke VrolijkDeze doorgaande introductiegroep in het Vajrayana bestudeert het boek 'Introductie in het Vajrayana boeddhisme' van Lama Thubten Yeshe en het boek: The Practice of The Triumphant Ma' van Gelek Rimpoche. Een deel van de avond wordt er een Witte Tara beoefening gedaan.
Instromen in de huidige groep is mogelijk na overleg met de groepsbegeleider.
In januari 2019 start er een nieuwe maandelijkse groep.

Begeleiding: Ineke Vrolijk
Tijd najaarsgroep: elke 4e donderdag van de maand van 19.30 - 21.30 uur
Data: 27 september, 25 oktober, 22 november 2018, 24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni 2019

Tijd voorjaarsgroep: elke 3e donderdag van de maand van 19.30 - 21.30 uur
Data: 17 januari 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december 2019.
Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Foto van Hand met Vajra en Bel

Zelf en Zelfloosheid

Elke week op maandagavond vanaf 3 september 19.30 - 21.30 uur.

Foto van Hand met BelDeze verdiepingsgroep Zelf en Zelfloosheid gaat zich, na een jarenlange oriëntatie op het ontwikkelen van compassie en Bodhicitta, richten op het wijsheidsaspect van het boeddhistische pad.

De basis is het bestuderen, bediscussiëren en mediteren op Gelek Rimpoche's lessen over Zelf en Zelfloosheid. Deze lessen zijn een introductie in de wijsheid van de leegte.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Contactpersoon: Karin Wilbrink
Tijd: wekelijkse op maandag van 20.00 - 21.30 uur
Data: vanaf maandag 3 september, uitgezonderd schoolvakanties

Opgeven via het secretariaat o.v.v. 'Zelf en Zelfloosheid 2018'

Afbeelding Shantideva

Pad van bodhisattva

 Elke week op dinsdagavond vanaf 4 september 2018.

All the suffering in the world comes from seeking pleasure for oneself.
All the happiness in the world comes from seeking pleasure for others'.
(Shantideva)

Afbeelding ShantidevaIn deze verdiepingsgroep 'Pad van Bodhisattva' wordt de Bodhisattvacharyavatara (Het pad van de Bodhisattva) bestudeerd en door meditatie verdiept. In de complete Tibetaans-boeddhistische traditie is er geen werk te vinden dat meer wordt vereerd en beoefend.

Samengesteld in de achtste eeuw door de Indiase bodhisattva Shantideva, werd het onmiddellijk een klassieker in het onderricht aan de boeddhistische universiteitskloosters in India en Tibet en sindsdien is de waardering voor deze tekst alleen maar toegenomen. Inmiddels is het een inspiratiebron voor miljoenen mensen overal ter wereld.

De lessen van de Bodhisattvacharyavatara geven handvatten om liefde en compassie voor onszelf en anderen te ontwikkelen en daardoor gelukkiger, vrijer en behulpzamer te worden. In het transcript ‘The Bodhisattva's Way of Life’ geeft Gelek Rimpoche stap voor stap mondeling uitleg over ieder vers van de Bodhisattvacharyavatara en geeft ons de sleutel om de verborgen schatten van deze tekst te leren zien. Hierdoor maken we kennis met de manier van leven van de grote bodhisattva's en hoe en wat wij van hen kunnen leren. Zoals Gelek Rimpoche zegt: 'Compassie, liefde en bodhimind zijn sleutels tot een beter leven en het welzijn en geluk van alle wezens'.

De groep start in september met Hoofdstuk 4. Nieuwe mensen kunnen instromen.

Contactpersoon: Dirk Visser
Tijd: wekelijks op dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur
Data: vanaf 4 september 2018, uitgezonderd schoolvakanties

‘The Power of Mindfulness’ en ‘Understanding our Mind’

Elke week vanaf donderdag 6 september 2018.

In deze studiegroep wordt er na een meditatie van een half uur gesproken over het onderwerp van de avond. Deze groep houdt zich het komende seizoen eerst bezig met ‘The Power of Mindfulness’ van Nyanaponika Thera en daarna met het filosofischer ‘Understanding your Mind’ van Thich Nhat Hanh (Vasubandu/ Yogacara).

Contactpersoon: Jos van der Peet
Tijd: wekelijks op donderdag van 20.00 - 22.00 uur
Data: vanaf 6 september, uitgezonderd schoolvakanties

Links:

Foto Olga Jans

Ervaringsgerichte cursus Analytische Meditatie

Zaterdag 9 maart 10.00 - 12.00 uur
Start Cursus Analytische Meditatie

Foto Olga JansAnalytische meditatie is een belangrijke meditatievorm in de traditie van Jewel Heart (Gelugpa-traditie). Het kan worden omschreven als een onderzoekende meditatie. Deze vorm van meditatie is door Gelek Rimpoche - oprichter en inspirator van Jewel Heart - altijd aangemoedigd.

Analytische meditatie wordt vaak geassocieerd met wijsheid of (realisatie van) de leegte, maar je kunt op allerlei onderwerpen mediteren. Bijvoorbeeld op Boeddhistische teksten (bv. Lamrim, Bodhisattvacharya, etc.) of specifieke onderwerpen als Compassie, De Zes Deugden of Paramita’s of de Vier Edele Waarheden. Het doel hiervan is, je te verdiepen in een specifiek onderwerp en je dit eigen te maken. Dat wil zeggen dat je het in de praktijk kunt toepassen en zo tot werkelijkheid maakt.

Analytische meditatie kennen we vooral van (be)geleide meditaties. Maar hoe pak je het nu aan als die begeleide meditaties niet voorhanden zijn, of als je zelf aan de slag wilt? Deze korte cursus is praktisch en ervaringsgericht met ondersteunende theorie. We werken toe naar het zelfstandig kunnen mediteren op een onderwerp naar eigen keuze. Dit kun je vervolgens ook toepassen in je studie-/meditatiegroep. Het is ook mogelijk je na de cursus aan te sluiten bij de ‘Werkplaats analytische meditatie’ op de maandagavond.

De cursus is bedoeld voor mensen die de Odyssee naar Vrijheid en/of LamRim hebben gevolgd.

Praktische gegevens
Begeleiding: Olga Jans
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: vier zaterdagochtenden van 10.00 – 12.00 uur
Data: 9, 16, 23 en 30 maart 2019
Inschrijven: via het secretariaat.

Foto Veld van Verdienste

Werkplaats voor Analytische Meditatie

Wekelijks op maandagavond vanaf 7 januari 2019 van 20.00 - 22.00 uur.

Afbeelding Veld van ToevluchtBinnen de Tibetaans-boeddhistische traditie is analytische meditatie een onmisbaar onderdeel van je beoefening. Oorspronkelijk mediteerden kloosterlingen net zo lang op een bepaald thema tot ze er een directe realisatie van verkregen. Hoewel wij drukke Westerse mensen daar veelal moeilijk de tijd en concentratie voor kunnen opbrengen, kunnen ook wij veel leren door op thema’s van de Lamrim en andere boeddhistische teksten te mediteren.

Op deze maandagavonden willen we een platform bieden aan hen die regelmatig tijd willen nemen voor analytische meditatie. Voor gevorderde boeddhisten is deze werkplaats een zeer geschikte plek om de lessen, die je van Gelek Rimpoche of andere grote leraren hebt gekregen, in je geest te bestendigen. Maar ook wanneer je nieuwer bent, kan deze omgeving je helpen een eigen beoefening van analytische meditatie op te zetten.

Er zijn begeleiders die je kunnen helpen met het kiezen van bij jou passende onderwerpen, het vinden van de juiste vragen of je - zo nodig - meer begeleiding kunnen bieden.

Samen met de structuur van de Shamatha-avonden op woensdagavond, kan deze werkplaats je een goed kader bieden voor het verdiepen van je beoefening.

Begeleiding: Olga Jans
Tijd: wekelijks op maandag van 20.00 - 22.00 uur
Data: vanaf maandag 9 januari 2019, uitgezonderd schoolvakanties

Foto voorkant transcript How the Mind Works

Online cursus ‘Meesterschap over onze geest’

Elke veertien dagen vanaf maandagavond 10 september 20.00 - 22.00 uur

Foto Voorkant boek How the Mind WorksIn het voorjaar van 2017 is er met groot succes een retraite geweest, die gebaseerd was op video’s van de lessen van Gelek Rimpoche. Deze gingen over de processen in onze geest die ten grondslag liggen aan onze ervaring van de werkelijkheid. Van deze lessen bestaat ook een uitgebreid transcript: ‘How the Mind Works’.

Aan de hand van dit transcript bestuderen we de mentale factoren en hun functies en kunnen we ontdekken hoe we in verschillende situaties een heldere en stabiele geest kunnen houden om tot een meer 'verlichte' ervaring van de werkelijkheid te komen. Meester worden over onze eigen geest is niet alleen van belang voor een gelukkig dagelijks leven; het is ook een voorwaarde om het spirituele pad te kunnen gaan.

Onlinecursus ‘How the mind works’
De cursusbijeenkomsten vinden via Skype plaats. Op deze manier kunnen ook mensen meedoen, die om praktische redenen niet naar een studiecentrum of bijeenkomst kunnen komen. Net als bij andere studiegroepen zullen we meditatie beoefenen en een discussie op gang brengen. Om dit in goede banen te leiden, heeft deze groep twee begeleiders die ernaar streven alle groepsleden actief te laten meedoen.

Nieuwe mensen kunnen in september 2018 instromen in deze onlinegroep. De groep gaat de eerste vijf bijeenkomsten nogmaals door de teksten heen die in het eerste jaar zijn bestudeerd en via meditatie verdiept. Van mensen die dit jaar willen instappen wordt gevraagd de eerste vijf bijeenkomsten wat meer tekst te bestuderen.

Je kunt je aanmelden door je naam, adres en telefoonnummer en Skype-naam door te geven aan het secretariaat van Jewel Heart.

Begeleiding: Frances Nijssen en Inge Eijkhout
Data: Maandagavond, 1x 14 dagen, 10 september, 1 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 18 maart, 1 en 15 april, 13 en 27 mei, 17 juni.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Foto voorkant transcript How the Mind Works

Cursus How the Mind Works – Tilburg

Elke veertien dagen op woensdag vanaf 12 september 2018.

Foto Voorkant boek How the Mind WorksIn ‘How the Mind Works’ ontrafelt Gelek Rimpoche de geest en zijn functies op basis van een hoofdtekst en een commentaar van Kachen Yeshe Gyeltsen. Op een toegankelijke manier laat Rimpoche ons zien hoe we deze principes kunnen gebruiken om onze eigen gedachten te leren beheersen. Hierdoor kunnen we in allerlei situaties realistischer, bekwamer en veerkrachtiger worden.

Begeleiding: Hans Op den Buijsch
Locatie: Yogacentrum Oost West, Zouavenlaan 8 Tilburg
Datum: Woensdag, 1x 14 dagen, 12 en 26 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december 2018
Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Aanmelden per mail via het secretariaat o.v.v  'How the Mind Works -Tilburg 2018'
Het transcript kun je via de cursusbegeleider aanschaffen.

Foto voorkant transcript How the Mind Works

Cursus ‘How The Mind Works’ – Utrecht

Elke veertien dagen op zaterdagochtend vanaf 1 september 2018.

Foto voorkant transcript How the Mind WorksAan de hand van het transcript 'How The Mind Works' van Gelek Rimpoche bestuderen we de mentale factoren van onze geest en hun functies en kunnen we ontdekken hoe we in verschillende situaties een heldere en stabiele geest kunnen houden om tot een meer 'verlichte' ervaring van de werkelijkheid te komen. Meester worden over onze eigen geest is niet alleen van belang voor een gelukkig dagelijks leven; het is ook een voorwaarde om het spirituele pad te kunnen gaan.

Begeleiding: Peter van Wanrooij
Locatie: Zentrum, Oudegracht 84, 3511 AT Utrecht
Tijd: 1x 14 dagen op zaterdagochtend van 10.45 - 12.45 uur
Data: 1, 15, 29 sept, 6, 20 okt, 3, 17 nov, 1, 15 dec. 2018

Opgeven via het secretariaat o.v.v. 'How The Mind Works - Utrecht 2018'