Vrijwilligerswerk voor en door leden Jewel Heart

Na het heengaan van onze leraar Gelek Rimpoche voelt de Sangha van Jewel Heart een sterke verantwoordelijkheid zijn spirituele nalatenschap in zijn stijl te beheren en uit te dragen. Een nieuwe generatie leraren treedt in zijn voetsporen en senior Jewel Heart-leden dragen zorg voor een goede voortgang van het studie- en meditatieprogramma.

Met een zekere voortvarendheid zijn er het afgelopen jaar dan ook nieuwe cursussen ontwikkeld, (Vajrayana) retraites georganiseerd en is er een nieuwe lezingencyclus: Boedhhisme.nu van start gegaan. Ook zijn er werkgroepen als Compassie in Actie (o.a. Sangha Care en Chaplains) en Jewel Heart Junior actief.

Veel Jewel Heart-leden steken hier veel energie en tijd in. En daar zijn we blij mee. We merken echter dat het aantal helpende handen geen gelijke tred houdt met het aantal interne en openbare activiteiten. Daarom doen we een dringend beroep op alle leden om met enige regelmaat een (extra) bijdrage te leveren aan al die werkzaamheden die nodig zijn om Jewel Heart draaiende te houden. Ook mensen die geen lid zijn en Jewel Heart een warm hart toedragen, nodigen we van harte uit te reageren op deze oproep. Je bijdrage kan eruit bestaan dat je één of twee uurtjes of wellicht meer beschikbaar bent voor uitvoerende taken.

Concreet gaat het om werkzaamheden als: het (in je eigen buurt) verspreiden van flyers, het helpen inrichten van de zaal voor een activiteit, thee en koffiezetten voor lezingen, soep maken voor een studiedag, het helpen bij een grote opruim- en schoonmaakactie in en rondom het gebouw voor het bezoek van een leraar of voorafgaand aan een retraite en het opruimen/ schoonmaken na een lezing.

 

Jewel Heart is er niet alleen voorde Sangha, maar vooral ook doorde Sangha. Alleen met vereende krachten kunnen we ons gevarieerde aanbod aan cursussen en inspirerende activiteiten blijven aanbieden. Bovendien houden we door de vrijwillige inzet van vele mensen de door ons georganiseerde activiteiten voor iedereen betaalbaar en kunnen we ons centrum en het gebouw in stand houden.

Wil jij er mede zorg voor dragen dat we een inspirerend programma kunnen blijven aanbieden en Jewel Heart laten floreren nu en in de toekomst? Meld je dan aan en stuur een mail naar Karin Wilbrink. Je kunt Karin ook persoonlijk aanspreken. Samen kijk je dan naar een goede afstemming tussen jouw wensen en mogelijkheden en waar Jewel Heart behoefte aan heeft.

Met enige regelmaat organiseren we een gezamenlijke werkdag. Dan is er ook tijd voor gezelligheid en een kop thee of koffie.

 

JEWEL HEART: DAT ZIJN EN DOEN WE SAMEN!

 

Geplaatst in Open activiteiten, Overige activiteiten.