Woensdag 30 mei: Lezing in Tilburg door Chungtsang Rinpoche over de vier onmetelijke gedachten: Liefdevolle vriendelijkheid

De eerste Hartskwaliteit of Onmetelijke Gedachte luidt in de traditionele teksten:
‘Mogen alle wezens geluk vinden en de oorzaken van geluk’.

In feite gaat het hier om het verlangen alle wezens gelukkig te zien, inclusief jezelf. Het ontwikkelen en ervaren van geluk is nadrukkelijk verbonden met het opwekken van liefdevolle vriendelijkheid. Daarom wordt ook wel gezegd: ‘moge ik vervuld zijn van liefdevolle vriendelijkheid!’

De Boeddha onderwees dat onze geest van nature stralend, zuiver, open en vredig is. Deze gedachte is van belang op momenten dat we negatieve emoties ervaren. De liefdevolle geest – vervuld van genegenheid – kan het ene moment vreugde en vrede voelen en het volgende moment verdriet ervaren, maar raakt door die verandering niet van slag. Op die manier word je een ware vriend voor jezelf en voor je omgeving. Dat betekent niet dat je jezelf tekortdoet om het geluk van anderen in stand te houden. Boven alles betekent liefdevolle vriendelijkheid liefde voor jezelf en voor anderen, waarbij jij en de ander gelijkwaardig zijn.

Maar hoe ga ik in de huidige tijd van Twitter en Facebook om met liefdevolle vriendelijkheid? Hoe kan ik warmte en genegenheid ontwikkelen in een omgeving die meer nadruk lijkt te leggen op individuele gerichtheid? Is liefdevolle vriendelijkheid een soft ding voor losers? Wat helpt het mij eigenlijk? Hoe voorkom ik dat anderen misbruik maken van mijn goede bedoelingen?

Chungtsang Rinpoche zal ingaan op de betekenis van liefde en liefdevolle vriendelijkheid in ons dagelijks leven: voor het ontwikkelen van een betere wereld voor onszelf en voor onze omgeving.

Locatie: Boerke Mutsaears, Restaurant, Party-& Congrescentrum, Vijverlaan2, 5042 PZ
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Zaal open 19.30 uur
Kostendekkende donatie: € 10

Dinsdag 5 juni: Lezing in Deventer door Chungtsang Rinpoche over de vier onmetelijke gedachten: Je verheugen in de voorspoed van een ander

In de traditionele teksten luidt de derde Hartskwaliteit of Onmetelijke Gedachte:
‘Mogen alle wezens de vreugde van de bevrijding ervaren’.

Deze Hartskwaliteit heeft betrekking op het scheppen van vreugde in het geluk en de voorspoed van anderen. Belangrijk is om je te richten op de ontwikkeling van je eigen geluk, maar tevens blij te zijn om de voorspoed en het geluk van anderen. Deze blijdschap werkt vervolgens naar twee kanten: zij versterkt het richten van de eigen geest op liefde en mededogen en bevordert het altruïstisch handelen ten opzichte van anderen. Het resultaat is dat het gemakkelijker wordt om afstand te doen van verlangens en gehechtheden en om haat en afkeer te vermijden of die op zijn minst beter te kunnen hanteren.

Maar hoe zit dat dan in het dagelijks leven? Hoe kan ik de uitdagingen hanteren van een sterk materialistische wereld, waarin hebzucht centraal lijkt te staan? Hoe voorkom ik dat mededogen en medevreugde het karakter krijgen van gedogen of onverschilligheid? Hoe kan ik mijn grenzen bewaken zonder in luiheid te vervallen? Of moet ik juist leren over mijn grenzen heen te stappen? Hoe ga ik om met teleurstellingen of misschien wel wanhoop, wanneer mededogen en medevreugde zonder resultaat lijken te blijven?

Chungtsang Rinpoche zal ingaan op de betekenis mededogen en medevreugde in deze tijd. Elke dag worden we in ons persoonlijk leven en in de wereld geconfronteerd met problemen die juist vragen om het beoefenen van mededogen en medevreugde. Zijn onderricht kan ons helpen aan deze beide aspecten vorm en inhoud te geven.

Locatie: Het Pakhuis, Boeddhistisch Centrum Deventer, Raamstraat 59, 7411 CT
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Zaal open 19.30 uur
Kostendekkende donatie: € 10

Bezoek Chungtsang Rinpoche

Van 25 mei tot 17 juni bezoekt Chungtsang Rinpoche Jewel Heart. Voor zijn verblijf is er een gevarieerd programma gemaakt. Zo zal hij niet alleen in Nijmegen lesgeven, maar ook in een viertal steden. Het programma ziet er als volgt uit:

In elk van de onderstaande steden zal Chungtsang Rinpoche ‘s avonds een lezing geven over een van De Vier Onmetelijkheden uit het Tibetaans boeddhisme, soms ook wel De Vier Hartskwaliteiten genoemd.

Bovenstaande vier lezingen vormen samen een geheel, maar kunnen ook heel goed afzonderlijk worden gevolgd.

 • Nijmegen – zaterdag 2 juniYamantaka zelfinitatie en Inzegening stupa
  Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
  Tijd Yamantaka zelfinitiatie: 10.00 – 13.00 uur
  Alleen toegankelijk voor mensen die een Yamantaka initiatie hebben ontvangen.
  Tijd Inzegening stupa: 14.00 – 17.00 uur . Voor iedereen toegankelijk.
  Bijdrage in de kosten: vrijwillige donatie
 • Nijmegen – zondag 3 juni – Lezing over de betekenis en symboliek van de stupa door Marian van der Horst.
  Deze lezing vindt plaats in de Asanghazaal op de bovenverdieping en is van 10:30 – 11:10 uur
 • Nijmegen – zondag 3 juniWitte Tara zegening, voor iedereen toegankelijk
  Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
  Tijd: 11:30 – 12:30 uur. (LET OP: tijden zijn gewijzigd)
  Bijdrage in de kosten: leden € 20; studenten/kleine beurs € 15; niet-leden € 25
 • Nijmegen – zaterdag 16 juni – ‘Kostbaar menselijk leven’ en ‘Vergankelijkheid’
  Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
  Tijd: 10.00 – 17.00 uur
  Bijdrage in de kosten: € leden € 40; studenten/kleine beurs € 30; niet-leden € 50
 • Nijmegen – zondag 17 juni – Zegening Avalokiteshvara, voor iedereen toegankelijk
  Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
  Tijd: 13.00 – 15.00 uur
  Bijdrage in de kosten: € leden € 20; studenten/kleine beurs € 15; niet-leden € 25

Voor het programma in Nijmegen kun je je inschrijven via dit inschrijfformulier.
Daarop vind je ook de mogelijkheid van een passe-partout.

Voor mensen die (een deel van) de kosten niet kunnen opbrengen heeft Jewel Heart een solidariteitsfonds. Als je daar gebruik van wilt maken, kun je je wenden tot het secretariaat.

Lezingencyclus ‘Boeddhisme.nu’: Interactieve lezing door Hans op den Buijsch op 19 mei

Zaterdag 19 mei: ‘De eenheid van lichaam en geest’

interactieve lezing over de functie van het lichamelijke op het spirituele pad

Spiritualiteit lijkt vooral te gaan over het mentale; over hoe we onze geest tot rust kunnen brengen en deze te openen voor de diepere lagen van het bestaan. Maar hoe staat het eigenlijk met ons lichaam op dit pad? Is dit ballast of juist een poort naar het spirituele? Onderzoeken laten steeds vaker zien dat lichaam en geest elkaar wederzijds beïnvloeden. Wat betekent dat voor onze meditatieve praktijk en welke rol spelen fysieke klachten daarin?

Tijdens deze lezing zal hier verder op in worden gegaan: onder andere op de relatie tussen de adem, als ontmoeting tussen lichaam en geest, en verschillende fysieke en psychische klachten. Er worden ook handvatten meegegeven om in diepere lagen van het lichaam te komen.

Hans Op den Buijsch is yogadocent, psychosomatisch therapeut en al meer dan 30 jaar beoefenaar van het Tibetaans Boeddhisme. Naast senior student van Gelek Rimpoche en groepsbegeleider vervult hij ook al jarenlang verschillende bestuurlijke functies binnen Jewel Heart.

Boeddhisme.nu is een reeks van tien lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht. De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Na afloop is er ruimte om verder te praten met een hapje en een drankje. De volgende lezing is op 23 juni door Frances Nijssen

Datum: zaterdag 19 mei
Tijd: 15.00 -16.30 uur
Locatie: Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Bijdrage: 5 euro ( inclusief drankje)

Zegening met relieken Gelek Rimpoche tijdens Lama Chöpa op zondag 29 april 2018

In het weekend van 2 en 3 juni a.s. zal Chungtsang Rimpoche de stupa in de Tsong Khapa zaal inzegenen. De stupa zal daarvoor worden gevuld met de relieken van Gelek Rimpoche en andere kostbare materialen. Deze relieken zijn kleine gedeeltes uit de as van Gelek Rimpoche, die daaruit na de crematie zijn verzameld.

Voordat de relieken de stupa ingaan, willen we iedereen die dat wil, de mogelijkheid geven daarvan een zegening te ontvangen. Tijdens de Lama Chöpa van 29 april is er een moment waarop je je kruin kunt (laten) aanraken met de houder van de relieken.

Deze Lama Chöpa met Tsoh begint om 15.00 uur en is open voor iedereen.

Een financiële bijdrage voor de Tsoh is van harte welkom. Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf offergaven (voedsel, bloemen, …) meenemen.

Mocht je echt niet naar de Lama Chöpa kunnen komen, maar wel graag op deze wijze een zegening ontvangen, laat dat dan even weten aan het secretariaat.

We hopen veel mensen te zien op 29 april!

Namens de werkgroep Rituelen,
Gertjan Eldering

Meditatiedag – zondag 8 april 2018

Wil je even uit de maalstroom van je leven stappen en je dagelijkse routine doorbreken?  Maak dan een pas op de plaats en schep ruimte voor contact met een diepere stroom in jezelf. De stroom van de adem; van gewaar-zijn en open staan voor wat zich aandient. Los van gedachten en verplichtingen. Aan het einde van de dag kun je verfrist en met nieuwe energie je dagelijkse leven weer oppakken.

Het naar binnen richten van de aandacht doen we op een zorgvuldige en uitnodigende manier. We oefenen onze opmerkzaamheid door het waarnemen van de adem en ons lichaam. We gebruiken daarvoor meerdere vormen van meditatie zoals bodyscan, yogaoefeningen, zit- en loopmeditatie. Ook is er ruimte voor stilte.

Het programma heeft gedurende de dag een opbouw.

Voel je je uitgenodigd? Kom dan 8 april naar Jewel Heart en neem een lunchpakketje mee.

Aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Tijd: zondag 8 april 2018 van 10.30 uur tot 16.30 uur
Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX  Nijmegen
Begeleiding: Olga Jans en Fons Aranda
Bijdrage in de kosten:
Een vrijwillige bijdrage in de kosten is meer dan welkom. Richtbedrag € 10,00.

Foto van cursusbegeleider Paula Boon

Lezingencyclus ‘Boeddhisme.nu’: Interactieve lezing door Paula Boon op 7 april

‘De moed om naar binnen te gaan’ met aansluitend Sangha-meeting

Interactieve lezing over het ‘natuurlijke moment van compassie’

Veel mensen vinden het moeilijk om met hun aandacht naar binnen te gaan, in het dagelijks leven én in hun meditatie. Een reden daarvoor is dat we dan niet alleen prettige maar ook de onprettige gewaarwordingen ervaren. Toch zijn onprettige ervaringen een belangrijk terrein voor het trainen van de geest, omdat juist in de opmerkzaamheid van het onbehaaglijke de tederheid van het hart zich kan openen.
In deze lezing zullen we dit proces verkennen en er door meditatie contact mee maken.

Paula Boon is bijna 30 jaar lid van Jewel Heart en student van Gelek Rimpoche. Zij heeft zich gespecialiseerd in het geven van meditatiecursussen. Na vier en dertig jaar werkzaam te zijn geweest in de zorg voor doofblinden, is zij nu gepensioneerd.

Boeddhisme.nu is een reeks van tien lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht.
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Na afloop is er ruimte om verder te praten met een hapje en een drankje.

De volgende lezing is op 12 mei.

Datum: zaterdag 7 april
Tijd: 15.00 -16.30 uur
Locatie: Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Bijdrage: 5 euro ( inclusief drankje)

Vrijwilligerswerk voor en door leden Jewel Heart

Na het heengaan van onze leraar Gelek Rimpoche voelt de Sangha van Jewel Heart een sterke verantwoordelijkheid zijn spirituele nalatenschap in zijn stijl te beheren en uit te dragen. Een nieuwe generatie leraren treedt in zijn voetsporen en senior Jewel Heart-leden dragen zorg voor een goede voortgang van het studie- en meditatieprogramma.

Met een zekere voortvarendheid zijn er het afgelopen jaar dan ook nieuwe cursussen ontwikkeld, (Vajrayana) retraites georganiseerd en is er een nieuwe lezingencyclus: Boedhhisme.nu van start gegaan. Ook zijn er werkgroepen als Compassie in Actie (o.a. Sangha Care en Chaplains) en Jewel Heart Junior actief.

Veel Jewel Heart-leden steken hier veel energie en tijd in. En daar zijn we blij mee. We merken echter dat het aantal helpende handen geen gelijke tred houdt met het aantal interne en openbare activiteiten. Daarom doen we een dringend beroep op alle leden om met enige regelmaat een (extra) bijdrage te leveren aan al die werkzaamheden die nodig zijn om Jewel Heart draaiende te houden. Ook mensen die geen lid zijn en Jewel Heart een warm hart toedragen, nodigen we van harte uit te reageren op deze oproep. Je bijdrage kan eruit bestaan dat je één of twee uurtjes of wellicht meer beschikbaar bent voor uitvoerende taken.

Concreet gaat het om werkzaamheden als: het (in je eigen buurt) verspreiden van flyers, het helpen inrichten van de zaal voor een activiteit, thee en koffiezetten voor lezingen, soep maken voor een studiedag, het helpen bij een grote opruim- en schoonmaakactie in en rondom het gebouw voor het bezoek van een leraar of voorafgaand aan een retraite en het opruimen/ schoonmaken na een lezing.

 

Jewel Heart is er niet alleen voorde Sangha, maar vooral ook doorde Sangha. Alleen met vereende krachten kunnen we ons gevarieerde aanbod aan cursussen en inspirerende activiteiten blijven aanbieden. Bovendien houden we door de vrijwillige inzet van vele mensen de door ons georganiseerde activiteiten voor iedereen betaalbaar en kunnen we ons centrum en het gebouw in stand houden.

Wil jij er mede zorg voor dragen dat we een inspirerend programma kunnen blijven aanbieden en Jewel Heart laten floreren nu en in de toekomst? Meld je dan aan en stuur een mail naar Karin Wilbrink. Je kunt Karin ook persoonlijk aanspreken. Samen kijk je dan naar een goede afstemming tussen jouw wensen en mogelijkheden en waar Jewel Heart behoefte aan heeft.

Met enige regelmaat organiseren we een gezamenlijke werkdag. Dan is er ook tijd voor gezelligheid en een kop thee of koffie.

 

JEWEL HEART: DAT ZIJN EN DOEN WE SAMEN!

 

Start Shamatha meditatie in ‘s-Hertogenbosch op 7 maart

Op woensdag 7 maart starten er in ’s-Hertogenbosch wekelijks Shamatha meditatiebijeenkomsten.

Shamatha (Tibetaans Zhi-ne) is een verstilde, vredige staat van de geest. Shamatha meditatie is gericht op het verfijnen van aandacht door eenpuntige concentratie. Hierdoor ontstaat er innerlijke balans, harmonie en vreugde (mentaal, fysiek en emotioneel) wat een basis is voor het ontwikkelen van diep inzicht (Tibetaans Lhak-thong). Het is ook een hulpmiddel voor andere vormen van meditatie, zoals visualisatie en analytische meditatie.

Vooral Jewel Heart leden in en rondom ’s-Hertogenbosch nodigen we van harte uit deel te nemen en door het trainen van de geest de vruchten te ervaren van deze Shamatha meditatie. Mocht je niet elke week kunnen, dan is dat geen probleem.

Data: vanaf 7 maart tot en met 20 juni 2018 wekelijks op woensdagavond
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: Centrum de Poort, Luijbenstraat 50 in ‘s-Hertogenbosch
Begeleiding: Leon van Houten en Erma Vlasblom

Voor vragen kun je contact opnemen met het Erna.

Afbeelding Je Tsong Khapa

Lezingencyclus ‘Boeddhisme.nu’: Interactieve lezing door Jan Rijnierse op 10 maart

‘De wijsheid van het spontane’ : over de helderheid van het moment

Het begrip ‘leegte’, het inzicht dat alles ieder moment in samenhang met elkaar vorm krijgt, is een van de meest gecompliceerde begrippen binnen het boeddhisme. Hoe meer we ons echter deze aard van het bestaan realiseren, des te flexibiler wordt de geest en kunnen we ons zonder reserve openen voor dit moment. Zo ontstaan creativiteit, spontaniteit en… wijsheid van handelen.

Jan Rijnierse begeleidt studie- en meditatiegroepen binnen Jewel Heart en is voorzitter van het bestuur. Daarnaast is hij acteur, schrijver en theatermaker, waarbij hij vaak werkt vanuit improvisatie.

Boeddhisme.nu is een reeks van tien lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht.
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Na afloop is er ruimte om verder te praten met een hapje en een drankje.
De volgende lezingen zijn op 7 april (Paula Boon) en 12 mei.

 

Datum:    zaterdag 10 maart
Tijd:        15.00 -16.30 uur
Locatie:   Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Bijdrage: 5 euro ( inclusief drankje)