Najaarsretraite over de ‘vier edele waarheden’

NAJAARSRETRAITE OVER DE ‘VIER EDELE WAARHEDEN’  

van donderdag 23 t/m zondag 26 november 2017

‘De vier edele waarheden’ was het eerste onderwerp waarover de Boeddha les gaf nadat hij de verlichting bereikte. Hij legde in vier radicale inzichten (waarheden) zijn visie neer op de aard van de werkelijkheid en hoe gelukkig te worden. Als eerste waarheid geldt dat er in het leven altijd ergens iets ‘schuurt’, dat er altijd lijden is. Als tweede waarheid gaf hij aan dat dit oorzaken heeft. Als derde waarheid leerde hij dat het mogelijk is dat lijden op te heffen. En de vierde waarheid die hij presenteerde, is het pad dat naar die bevrijding leidt.

Tot op de dag van vandaag worden de vier edele waarheden gezien als het fundament voor alle verdere leringen binnen de verschillende stromingen van het boeddhisme. Daarmee is het van groot belang voor eenieder die het boeddhisme wil beoefenen en wil blijven beoefenen – alsmede voor hen die nieuwsgierig zijn naar deze kern van de leer van de Boeddha.

De dagindeling van deze retraite concentreert zich rond de unieke opnames van lessen van Gelek Rimpoche over deze vier edele waarheden in 2007 en 2012. Een belangrijke bijdrage zal wederom worden geleverd door Hartmut Sagolla, een van Rimpoche’s oudste leerlingen die overkomt uit de VS en onder meer de video’s zal inleiden. Naast gelegenheid om de stof zelf te verwerken door middel van meditatie en discussie, zal Hartmut ook in gesprek gaan met de sangha over de behandelde onderwerpen.

Hoewel de dagen beginnen om tien uur, is er vanaf negen uur de mogelijkheid om onszelf voor te bereiden door een gezamenlijke meditatie.

Programma van de dagen (gewijzigd!)
09.00 uur:    Meditatie o.l.v. Gertjan Eldering (optioneel)
10.00 uur:    Gezamenlijke meditatie en voorbereidende recitaties
10.30 uur:    Video van Gelek Rimpoche over het thema, met inleiding door Hartmut Sagolla
ca. 13.00 uur:    Lunchpauze
14.30 uur:    Interactief gedeelte
16.00 uur:    Analytische meditatie over het thema van de dag
17.00 uur:    Afsluitende meditatie

Op zaterdag 25 november is er om 16.00 uur een sangha-meeting gepland om verder door te praten over de toekomst van Jewel Heart. Ook wie de retraite niet volgt is daarvoor van harte uitgenodigd.

Praktische informatie
Data:              23 tot en met 26 november 2017
Tijden:           10.00 tot na 17.00 (start meditatie 09.00 uur)
Bijdrage:        leden: € 110, niet leden: € 125, kleine beurs en studenten: € 80
Meer info:      info@jewelheart.nl
Vertaling:       Er wordt simultaan vertaald voor wie daar behoefte aan heeft
Aanmelden via het inschrijfformulier

Geplaatst in Retraites.