Vajrayana in het dagelijks leven met Harthut Sagolla

De laatste twee weken van november is Hartmut Sagolla op bezoek bij Jewel Heart. Naast zijn bijdrage aan de najaarsretraite van 23 tot en met 27 november zijn er in het weekend daarvoor een aantal activiteiten met hem gepland.

Op zondag 19 november wordt er in de ochtend een bijeenkomst met hem georganiseerd voor alle vajrayana-beoefenaren  waarin vraagstukken over onze beoefening aan de orde gesteld kunnen worden. Het accent zal daarbij liggen op de integratie van het beoefenen in het dagelijks leven, de plaats van vajrayana in het meditatieve spectrum, etc. We doen dit in de vorm van een ‘open space’ waarbij direct gewerkt wordt met vragen uit de groep. Ook zal Hartmut het een en ander vertellen over hoe in Amerika wordt gedacht over de voortzetting van het vajrayana-onderwijs na het overgaan van Rimpoche. We hopen dat het een inspirerende bijeenkomst gaat worden.

Datum: zondag 19 november
Tijd:     10.00 tot 13.00 uur

Geplaatst in Vajrayana, Verdieping.