Even voorstellen: het Dharma Coördinatie Team (DCT)

Wie zijn wij?

Het huidige Dharma Coördinatie Team (DCT) is actief sinds de zomer van 2021 en bestaat uit vier personen: Naomi Schieman, Ron Twisk, Eline Rinchen-Dorjee Weiman en Caroline Vossen. In dit stuk stellen zij zich graag kort voor en vertellen wat meer over het DCT.

Naomi Schieman:

Wat mij bijstaat van een van mijn eerste ontmoetingen met Rimpoche, was de les die hij gaf over het bewustzijn. Dat vergeleek hij met een kristalheldere lampenkap en onze emoties als de peertjes die je erin draait. Bijvoorbeeld bij boosheid kleurt alles wat je ziet rood. Dat triggerde me enorm. Zou het mogelijk zijn waar te nemen zonder die verkleuringen? En waar kwam die enorme warmte en liefde vandaan die Rimpoche uitstraalde? Dat was het begin van een verbinding met Rimpoche en Jewel Heart die zich steeds verder verdiept heeft. Heel graag wil ik bijdragen aan de continuïteit van Jewel Heart. Om de schat aan lessen te blijven borgen en levend te houden met elkaar, in lijn met de wens van Rimpoche en tot welzijn van de sangha en zo veel mogelijk mensen!

Opstartfase van het huidige DCT

Het DCT is in deze samenstelling actief sinds de zomer van 2021. We hebben in onze beginfase behoorlijk moeten zoeken. Dat had ermee te maken dat het DCT dat ons voorging, altijd Gelek Rimpoche als leidsman en adviseur had. Na zijn overlijden was de rol van het DCT niet meer vanzelfsprekend en moest er eerst een nieuwe basis komen voor ons inhoudelijke werk, die ook binnen de organisatie draagvlak zou hebben. Daarnaast moesten we ook als DCT-leden de afstemming met elkaar vinden. Dat riep heel fundamentele vragen bij ons op, zoals: Wat is nu eigenlijk het karakter, de kern, of het DNA van Jewel Heart? Hoe kunnen we vanuit dat DNA onze uitgangspunten bepalen om aan de slag te gaan met het inhoudelijke programma van Jewel Heart? Hoe gaan we communiceren over onze visie op de organisatie en de uitgangspunten voor onze taak? Met andere woorden: hoe creëren we draagvlak voor onze aanpak?

Onze stappen daarna om met deze vragen om te gaan, waren onder andere: informatie verzamelen uit documenten en door gesprekken met onze voorgangers in allerlei taken, bediscussiëren van onze visie op de organisatie, het schrijven van een stuk over wat wij zien als het DNA van Jewel Heart en op basis waarvan wij aan de slag willen. Daaropvolgend vergaderden we met de Raad van Ouderen en met de groepsbegeleiders en verwerkten we hun feedback. Dit proces leverde ons onderlinge connectie op, verdieping van onze visie op Jewel Heart en steun en nuttige input van de Raad van Ouderen en de groepsbegeleiders, oftewel een begin van dialoog.

Ron Twisk:

Mijn motivatie om aan de slag te gaan binnen het DCT is dat ik behoefte heb om vooral dharma-inhoudelijk bezig te gaan, nadat ik heel veel bezig geweest ben met het pand. Gelek Rimpoche wilde graag dat ik met Vajrayana aan de slag zou gaan. Rimpoche vroeg alle ervaren studenten: “Move your butt!” Hij wilde dat iedereen zijn steentje zou bijdragen, en dat wil ik graag blijven doen.

Lopende kwesties en werkwijze

Als DCT vergaderen we eens in de week via Zoom en hebben we daarnaast eens in de maand een zondagochtend waarop we fysiek bij elkaar komen. Dat lijkt veel, maar toch komen we tijd te kort! Naast het uitzoeken van de fundamentele vragen waren er vanaf het begin veel lopende zaken die onze aandacht vroegen. Denk aan het gaande houden en evalueren van het lopende cursusaanbod, meedenken over de PR, meedenken over uitnodigen van leraren, organisatie van lerarenbezoeken en inspelen op actualiteiten (zoals mediteren voor de vrede).
We vinden daarbij goede communicatie van het grootste belang. Om alle lopende taken uit te voeren is een goed contact en afstemming nodig met het bestuur, de groepsbegeleiders, de Werkgroep Lerarenbezoek, de mensen van de PR, vrijwilligers binnen de clusters etc. Om ons functioneren optimaal te laten verlopen hebben we tijdens onze vergaderingen de gewoonte om om beurten voor te zitten, en zorgvuldig te notuleren. Deze notulen delen we met het bestuur en de Raad van Ouderen, waardoor we korte lijnen van overleg hebben. We verdelen de taken tussen de vergaderingen door onder de DCT-leden, zodat we meer voor elkaar krijgen.

Eline Rinchen-Dorjee Weiman:

Ik vind het een enorme eer te mogen deelnemen aan het Dharma Coördinatie Team. Mijn spirituele boeddhistische reis begon in 1995 met het lezen van een boekje van de Dalai Lama. Al snel ontdekte ik ook de lessen van Gelek Rinpoche. Ze waren en zijn nog altijd een grote inspiratiebron voor mij. Het enthousiasme hiervoor en de wens om deze lessen beschikbaar te stellen voor eenieder die daar behoefte aan heeft, is voor mij de drive om mij in te zetten voor het DCT.

Lange termijn

Nu we wat meer grip hebben op hoe we de organisatie zien, wat onze uitgangspunten zijn en hiervoor ook enig draagvlak hebben, zijn we er klaar voor om aan de slag te gaan met het cursusprogramma. We streven ernaar om zowel af te stemmen met onze leraren en daarmee met de overleveringslijn, als met onze (mogelijke) studenten en wat zij nodig hebben. We vinden samenhang in het cursusprogramma belangrijk en willen verhelderen hoe studenten door ons studieprogramma heen van cursus naar cursus bewegen. Ook willen we graag inhoudelijke afstemming met de groepsbegeleiders en manieren vinden om een dialoog met hen aan te gaan, te verbinden en samen kennis te verdiepen. Daarvoor zijn er vele ingangen en thema’s te bedenken waarover we bijvoorbeeld studiemiddagen kunnen organiseren: denk aan de relatie tussen soetra en tantra en het belang van de leraar.

Tibetaanse boekrollen

Tibetaanse boekrollen

Behalve met het cursusprogramma willen we aan de slag met de inhoud van de lerarenbezoeken: we maken graag een totaalprogramma voor een langere periode waarin lerarenbezoeken en cursussen goed op elkaar aansluiten. We werken hierbij nauw samen met de Raad van Ouderen en natuurlijk met het bestuur. Wij willen dat het programma uitnodigend, inhoudelijk uitdagend, inspirerend en verbindend voor de sangha zal worden.

 

Welke plek heeft het DCT in Jewel Heart?

Jewel Heart is in de kern een kerkgenootschap in de Gelugpatraditie, dat het Mahayana-boeddhisme uitdraagt volgens de lijn die Gelek Rimpoche heeft uitgezet. Organisatorisch is Jewel Heart een echte vrijwilligersorganisatie: onze vrijwilligers houden alles draaiend vanuit hun clusters of werkgroepen, bijvoorbeeld het cluster Secretariaat, de Werkgroep Lerarenbezoek, of de Werkgroep Rituelen. Zij zijn daarmee een belangrijke spil van de organisatie, naast de groepsbegeleiders die het cursusprogramma dragen.

De sturing van de organisatie berust bij drie groepen, namelijk het bestuur, het DCT en de Raad van Ouderen. Daarbij heeft het bestuur vooral een organisatorische taak, het DCT een sturende taak met betrekking tot de inhoud van het cursusprogramma en de lerarenbezoeken, en de Raad van Ouderen fungeert als toezichthouder en vertegenwoordigt daarbij Gelek Rimpoche. De clusters van vrijwilligers vallen onder het bestuur of onder het DCT, al naargelang hun taakstelling meer organisatorisch of inhoudelijk is.

Caroline Vossen:

Caroline VossenIk heb kennisgemaakt met het boeddhisme vanuit een groot verlangen meer te begrijpen van hoe de menselijke geest werkt. Gelek Rimpoche was hierin enorm inspirerend voor me. De rijkdom van de overleveringslijn die hij vertegenwoordigt, is immens, en ik vind het prachtig dat we de menselijke geest niet slechts van buitenaf bestuderen zoals we dat in de westerse wetenschap doen, maar juist van binnenuit, vanuit onze eigen ervaring. Ik heb dit als een verrijking ervaren voor mijn werk als klinisch psycholoog in de GGZ en ben iedere dag weer dankbaar voor alles wat de traditie mij heeft gebracht. Vanuit het verlangen om iets terug te geven aan de sangha, ben ik lid geworden van het DCT. Ik hoop daarin iets van mijn opgebouwde ervaringen ten dienste te maken voor Jewel Heart.

Als je wilt reageren, vergeet dan niet je naam te vermelden,
behalve als je graag anoniem wilt blijven.

Posted in .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.