De Drie Hoofdzaken van het Pad najaar 2023, voorjaar 2024

In deze cursus richten we ons richten op ‘De Drie Hoofdzaken van het Pad’, een tekst van Lama je Tsongkhapa (1357-1419), de grondlegger van de Gelukpa traditie binnen het Tibetaans boeddhisme. Wij volgen het commentaar daarop van Gelek Rimpoche, oprichter en inspirator van Jewel Heart.
Drie hoofdzaken pad 2022
Tsongkhapa beschrijft in dit werk de essentie van het pad naar verlichting in drie hoofdzaken. Als eerste: de wens naar bevrijding van ons eigen lijden. We onderzoeken wat hij met lijden bedoelt en of en hoe we dat kunnen herkennen in ons eigen leven. De tweede hoofdzaak is de wens dat ook anderen vrij worden van ongemak en lijden. We ontdekken hoe compassie ons daarbij kan helpen. De derde hoofdzaak gaat over wijsheid. We onderzoeken de werkelijkheid, zoals we die ervaren. Is die wel zoals wij hem bezien? Wat doet onze zienswijze met ons en hoe kunnen we op een andere manier naar onszelf en anderen kijken?

Deze cursus is al een jaar bezig. Daarom is meedoen alleen mogelijk na overleg met de groepsbegeleider. Verder is het wenselijk dat je een kennismakingscursus in het Tibetaans boeddhisme hebt gevolgd. Mocht je twijfelen of deze cursus geschikt voor je is, neem dan contact op met: dct@jewelheart.nl. De Drie Hoofdzaken van het Pad is er ook als kennismakingscursus.

Praktische gegevens
Data: tweewekelijks vanaf 12 september 2023 t/m 25 juni 2024, niet in schoolvakanties
Tijd: dinsdag 19.30-21.00 uur
Begeleiding: Carel Weevers
Plaats: Jewel Heart
Eigen bijdrage: leden via contributie; niet-leden € 178, exclusief studiemateriaal.
In overleg met de penningmeester is reductie of betalen in termijnen mogelijk.
Aanschaf boek: The Three Principles, Extensive Commentary € 20 verkrijgbaar via Jewel Heart
Opgeven : vóór 1 september via: info@jewelheart.nl. o.v.v. ‘De Drie Hoofdzaken dinsdag’

Eerste les is gratis open les.

Posted in .