Impressies uit een inspirerend weekend over de Hartsoetra

In de Hartsoetra worVideoles van Gelek Rimpoche over de Hartsoetra in de grote zaaldt gesproken over de wijsheid van de leegte: niets bestaat permanent en onafhankelijk, maar alles ontstaat vanuit onderlinge afhankelijkheid. Zo’n twintig deelnemers hebben met elkaar geluisterd naar de prachtige les van Gelek Rimpoche (door hem gegeven in 2012 in het Garrison Institute New York), samen gemediteerd en met elkaar van gedachten gewisseld.

Les van Rimpoche

Rimpoche zegt dat je het volgen van een lesretraite kunt zien als het opladen van je batterij, net als zijn scootmobiel soms moest worden opgeladen.
Hij vertelt in zijn les heel helder hoe de diverse aspecten van de spirituele weg altijd met elkaar zijn verbonden en waarom er een heel logische opbouw is in dat pad. En dat doet hij op een manier waardoor het heel invoelbaar en logisch is voor de toehoorders.
Rimpoche benadrukt uitvoerig het grote belang van het ontwikkelen van krachtige compassie in jezelf, waarbij compassie voor onszelf een noodzakelijke basis is voor compassie voor anderen. En begin dan dicht bij huis, zo zegt hij, met je huisgenoten, partner, kinderen, familie en vrienden!

Marian van der Horst laat een tekening van Manjushri zien

Daarna bouwt Rimpoche zijn les rustig op door in te gaan op de vragen: Wat is boeddhistische beoefening? Waarom is leren zo belangrijk, en het hebben van een motivatie waarbij ik me richt op het hoogste doel, boeddhaschap? En hoe geef ik mede door toewijding aan een hoger doel richting aan mijn spirituele ontwikkeling?
Nadat hij helder uiteen heeft gezet hoe moraliteit, concentratie en wijsheid de drie pijlers, de essentie zijn van het boeddhisme, gaat hij uitgebreid in op de Hartsoetra.

Impressies van deelnemers

Tijdens de uitwisseling aan het eind van het weekend hebben deelnemers hun ervaringen gedeeld aan de hand van de vragen: Welk inzicht neem je mee naar huis? Wat heeft je geraakt, tot nadenken gezet, was waardevol voor je?

 

“Het belang van toewijding drong beter tot me door. Ik merk dat ik het hogere doel, boeddhaschap, uit het oog verlies en dat dan mijn inzichten, mijn ontwikkeling in gevaar komen. Het wordt dan ‘opgegeten’ door mijn gehechtheden en kwaadheid, net als bij het oude computerspelletje Pac-Man.”

“Ik zie nu beter hoe inzicht in de leegte, wijsheid, mijn gegijzeld zijn door mijn emoties kan vernietigen.”

“Fijn dat bodhimind zo stevig werd neergezet. Ik heb die motivatie hard nodig om dit pad te kunnen (blijven) volgen. Inzicht verwerven is er niet enkel omdat ik het interessant vind of om er een boek over te kunnen schrijven.”

“We hebben compassie en wijsheid samen nodig, als twee vleugels nodig zijn om te kunnen vliegen, zoals Rimpoche altijd zegt.”

“Voor mij was het stuk over compassie echt een eyeopener, heel interessant. Het is zo belangrijk om niet in de sfeer van de leegte te blijven hangen: er is werk aan de winkel!”

“Rimpoche heeft een heel eigen stijl om dharma, de boeddhistische leer, te verspreiden, waarbij de essentie volledig behouden blijft.”

“Ik had het gevoel dat Rimpoche echt bij ons was! Hij gaf een samenvatting van alles wat ik van hem heb geleerd, ik vind het geweldig! Informatie uit andere lessen die Rimpoche heeft gegeven kwam weer terug, je denkt: oh ja, oh ja. Je herkent het allemaal.”

“Het was fijn om Rimpoche weer mee te maken. Ik voel dan ook sterk de fijne zijnskwaliteit die hij altijd uitstraalt en daar kan ik me dan weer even mee verbinden. Niet enkel de wijsheid, maar ook de relaxedheid en zijn tempo en zijn eigen manier.”

“Zijn manier van lesgeven, hoe hij de tijd neemt, soms herleest, nadenkt en dan denk ik: oh, als ik toch eens een fractie van een seconde…”

“De meditaties hebben me emotioneel zeer geraakt, terwijl ik van mezelf dacht dat ik zo niet in elkaar zit. De meditatie over de leegte was voor mij indrukwekkend en het riep veel vragen in me op, food for thought!”

“Ik besefte dat deze lessen over de wijsheid zo specifiek en diepzinnig zijn en dat het van mij vraagt om er nog eindeloos verder over na te denken en te beoefenen in mijn studiegroep.”

“De uitleg van Rimpoche over de wijsheidsmantra was zo fantastisch, dat wil ik iedere keer gaan herhalen.”

“Het was heel verhelderend, alles viel zo’n beetje op zijn plek in deze twee dagen. Het was een samenvatting van alle onderdelen van het pad. Een goeie basis om mee verder te gaan, echt heel fijn!”

 

En zo zag het eruit achter de schermen om dit weekend ook mogelijk te maken voor deelnemers via Zoom:

 

Als je wilt reageren, vergeet dan niet je naam te vermelden,
behalve als je graag anoniem wilt blijven.

Posted in .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.