Documentaire ‘De diamant en de slijpsteen’

In het boeddhisme zijn oorsprong en overleveringslijn van groot belang. Deze documentaire laat zien waar de oorsprong van Jewel Heart Nederland ligt: in de ontmoeting van twee bijzondere mensen aan het begin van de jaren tachtig in India. Gelek Rimpoche, een van de laatste leraren die nog is opgeleid in de oude boeddhistische traditie van Tibet, en Hélène van Hoorn, filosofe en links activiste in de jaren zeventig, die vanuit haar worsteling met existentiële levensvragen op zoek ging naar een spiritueel pad.

De overeenkomsten tussen hen zijn opvallend: beiden scherpzinnig intellectueel, nieuwsgierig, het debat niet schuwend, rebels, eigenzinnig, tegen de stroom in, maar desondanks toegewijd, met een tomeloze inzet om anderen te helpen en niet aflatend op zoek naar... Of zoals Hélène het zo mooi kon zeggen: “jezelf uiteenzetten met...”. Eigenschappen en waarden die ook kenmerkend en van belang zijn voor Jewel Heart als organisatie en sangha, voor nu en voor de toekomst.

De documentaire “De diamant en de slijpsteen” is te verkrijgen in het Jewel Heart centrum in Nijmegen (bijdrage in de kosten € 12,50). Je kunt hem ook bestellen door een bijdrage in de kosten van 15 euro (inclusief € 2,50 verzendkosten) over te maken naar Jewel Heart onder vermelding van ''De diamant en de slijpsteen''. Je krijgt de DVD dan thuisgestuurd. Voor de bankgegevens: zie contact.

Logo Jewel Heart

De naam Jewel Heart is gekozen omdat het hart staat voor liefdevolle warmte die elk mens nodig heeft om te kunnen bestaan en juweel verwijst naar het zuivere innerlijke wezen van elk mens. Door te accepteren dat ons leven uitermate waardevol en kostbaar is en door ontplooiing van onze kwaliteiten, zal innerlijke vrede toenemen en zal ons handelen in het teken komen staan van liefdevolle zorg voor anderen. Hieraan is het werk van het instituut gewijd.

Het beeldmerk van Jewel Heart is opgebouwd uit drie onderdelen:

  1. het draaiende juwelen wiel,
  2. de lotus
  3. de vlam.

Het wiel staat voor de drie juwelen: Boeddha, Dharma en Sangha.

  • Boeddha staat voor ons vermogen tot verlichting.
  • Dharma is de spirituele ontwikkeling in ieder van ons.
  • Sangha is de gemeenschap van hen die wijsheid hebben bereikt en ons tot gids dienen.

De lotus groeit vanuit het slijk, maar blijft niettemin zelf zuiver.
Op diezelfde manier zijn ook wij in staat uit te stijgen boven ons gewone zelf en ons handelen te verrijken met liefde en mededogen.

De vlam staat voor het vuur der wijsheid, dat alle belemmeringen verteert en inzicht brengt.

Geschiedenis van Jewel Heart

Hélène van Hoorn was een van de eerste westerse leerlingen van Gelek Rimpoche.

Eerst kreeg ze onderricht van hem in India, maar toen hij haar verzocht terug te gaan naar Nederland om voor haar moeder te zorgen, wist ze hem te over te halen hier les te komen geven voor een aantal van haar vrienden en bekenden.

Uit deze bezoeken en de daaruit voorkomende studiegroepen groeide de organisatie ''Jewel Heart Nederland''.

De documentaire: "De diamant en de slijpsteen" is ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Jewel Heart Nederland gemaakt en geeft een goed beeld van de geschiedenis. (zie andere kolom op deze pagina).

Afbeelding Je Tsong Khapa

Boeddhisme

Er zijn verschillende Boeddhistische stromingen, zie Wikipedia "Boeddhistische stromingen"

Binnen Jewel Heart wordt Tibetaans Boeddhisme be-oefend, wat valt binnen de Vajrayana stroming, zie Wikipedia "Tibetaans Boeddhisme"

Binnen het Tibetaans Boeddhisme zijn er 5 hoofd scholen waarbij Jewel Heart de Gelug school aanhangt, die rond 1385 is opgericht door Tsongkhapa, zie Wikipeda "Gelug"

De Gelug  is de jongste school, de Dalai Lama maakt hier ook deel van uit.