Dzogchen_text

Verklarende woordenlijst van boeddhistische namen en termen

In het Tibetaans boeddhisme worden jaarlijks vier belangrijke feestdagen (in het Tibetaans düchen) gevierd, die allemaal te maken hebben met het leven van Boeddha Shakyamuni. Dag van wonderen (Chotrul Düchen) Chotrol Düchen is een van de vier belangrijkste Tibetaans boeddhistische feestdagen en vindt plaats op de vijftiende dag van het Tibetaanse nieuwjaar. Volgens de legende toonde […]

Continue reading

Documentaire ‘De diamant en de slijpsteen’

In het boeddhisme zijn oorsprong en overleveringslijn van groot belang. Deze documentaire laat zien waar de oorsprong van Jewel Heart Nederland ligt: in de ontmoeting van twee bijzondere mensen aan het begin van de jaren tachtig in India. Gelek Rimpoche, een van de laatste leraren die nog is opgeleid in de oude boeddhistische traditie van […]

Continue reading

Logo Jewel Heart

De naam Jewel Heart is gekozen omdat het hart staat voor liefdevolle warmte die elk mens nodig heeft om te kunnen bestaan en juweel verwijst naar het zuivere innerlijke wezen van elk mens. Door te accepteren dat ons leven uitermate waardevol en kostbaar is en door ontplooiing van onze kwaliteiten, zal innerlijke vrede toenemen en […]

Continue reading

Geschiedenis van Jewel Heart

Hélène van Hoorn was een van de eerste westerse leerlingen van Gelek Rimpoche. Eerst kreeg ze onderricht van hem in India, maar toen hij haar verzocht terug te gaan naar Nederland om voor haar moeder te zorgen, wist ze hem te over te halen hier les te komen geven voor een aantal van haar vrienden […]

Continue reading
Afbeelding Je Tsong Khapa

Boeddhisme

Er zijn verschillende Boeddhistische stromingen, zie Wikipedia ‘Boeddhistische stromingen’. Binnen Jewel Heart wordt Tibetaans Boeddhisme be-oefend, wat valt binnen de Vajrayana stroming, zie Wikipedia ‘Tibetaans Boeddhisme’. Binnen het Tibetaans Boeddhisme zijn er 5 hoofd scholen waarbij Jewel Heart de Gelug school aanhangt, die rond 1385 is opgericht door Tsongkhapa, zie Wikipeda ‘Gelug’. De Gelug  is […]

Continue reading