Studiegroep Zelf en Zelfloosheid

Elke week op maandagavond vanaf 3 september 19.30 – 21.30 uur.

Foto van Hand met BelDeze verdiepingsgroep Zelf en Zelfloosheid gaat zich, na een jarenlange oriëntatie op het ontwikkelen van compassie en Bodhicitta, richten op het wijsheidsaspect van het boeddhistische pad.

De basis is het bestuderen, bediscussiëren en mediteren op Gelek Rimpoche’s lessen over Zelf en Zelfloosheid. Deze lessen zijn een introductie in de wijsheid van de leegte.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Contactpersoon: Karin Wilbrink
Tijd: wekelijkse op maandag van 20.00 – 21.30 uur
Data: vanaf maandag 3 september, uitgezonderd schoolvakanties

Opgeven via het secretariaat o.v.v. ‘Zelf en Zelfloosheid 2018’

Geplaatst in Verdieping.