Lamrim Deventer, Arnhem, Nijmegen vj.2021

In Deventer en Arnhem; nieuwe groep in Nijmegen! De verschillende Lamrim-studiegroepen verdiepen zich in de transcripten van de ‘Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) van Gelek Rimpoche, die systematisch de verschillende stadia van het pad naar de verlichting doorlopen. De avonden bestaan uit meditatie en het bespreken van de lesstof. Lamrim-groepen zijn geschikt voor iedereen […]

Continue reading

Sem, Nature of Mind voorjaar 2021

Deze verdiepingsgroep gaat door met het bestuderen van het transcript ‘Sem, the nature of mind’ en het mediteren over de natuur van de geest. Dit transcript omvat de lessen van Gelek Rimpoche over de natuur van de geest. Hij gaat daarin onder andere in op de relatie tussen energie en bewustzijn, het vermogen van de […]

Continue reading

Self and Selflessness voorjaar 2021

Elke veertien dagen op zaterdag 10.45 – 12.45 uur Wat bedoelen we als we ‘ik’ en ‘mijn’ zeggen? Wie zijn we diep vanbinnen? En als er geen ‘ik’ is, hoe functioneren we dan eigenlijk? Een van de belangrijkste inzichten in het boeddhisme is de ontkenning van een op zichzelf staand en solide ‘ik’. Dat inzien […]

Continue reading
Afbeelding van Manjusri

The Four Mindfullnesses voorjaar 2021

Generaties lang zijn deze ‘vier hogere objecten van concentratie’ alleen mondeling doorgegeven. Gelek Rimpoche heeft  over dit onderwerp lessen gegeven op basis van teksten van de Eerste Panchen Lama en de Zevende Dalai Lama. Het resultaat is een zeldzame uitleg van deze voor onze beoefening zo centrale thema’s. Deze verdiepingsgroep staat open voor mensen die […]

Continue reading
Foto Veld van Verdienste

Werkplaats analytische meditatie voorjaar 2021

Wekelijks op maandag 20.00 – 22.00 uur Binnen de Tibetaans-boeddhistische traditie is analytische meditatie een onmisbaar onderdeel van je beoefening. Oorspronkelijk mediteerden kloosterlingen net zo lang op een bepaald thema tot ze er een directe realisatie van verkregen. Hoewel wij drukke Westerse mensen daar veelal moeilijk de tijd en concentratie voor kunnen opbrengen, kunnen ook […]

Continue reading
De afbeelding laat de cyclus van leven en dood zien.

De twaalf schakels van onderling afhankelijk bestaan vj2021

Elke maandag 20.00 – 21.30 uur De Twaalf Schakels van Onderling Afhankelijk Bestaan houden je een spiegel voor. Als mens kunnen we het idee hebben dat ons leven bestaat uit een reeks bewuste keuzes. Maar dan gaan we voorbij aan de onderliggende aaneenschakeling van actie en reactie. Hoe werkt die conditionering in onze geest? Wat […]

Continue reading

Het Open veld van de ervaring (Han de Wit) vj2021

Wekelijks op donderdag 20.00-22.00 uur Vorig jaar is in deze, zelfwerkzame groep, ‘de leegte’ bestudeerd vanuit de Madhyamika traditie aan de hand van het boek Zon van de wijsheid. Dit jaar is gekozen voor een boek met een meer praktische benadering. De vraag is nu vooral hoe inzichten met betrekking tot de leegte kunnen worden […]

Continue reading
Afbeelding Shantideva

Het Pad van de Bodhisattva voorjaar 2021

Dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur ‘All the suffering in the world comes from seeking pleasure for oneself. All the happiness in the world comes from seeking pleasure for others’. (Shantideva In deze zelfwerkzame verdiepingsgroep bestuderen we de Bodhisattvacharyavatara (Het pad van de Bodhisattva) en verdiepen onze studie door meditatie. In de complete Tibetaans-boeddhistische traditie […]

Continue reading
Afbeelding van VajrayanaMandala

Introductie Vajrayana voorjaar 2021

Elke derde donderdag van de maand 19.30 – 21.30 uur Deze doorgaande introductiegroep in het Vajrayana bestudeert het boek ‘Introductie in het Vajrayana boeddhisme’ van Lama Thubten Yeshe en het ‘The Practice of The Triumphant Ma’ van Gelek Rimpoche. Een deel van de avond wordt er een Witte Tara beoefening gedaan. Instromen in de huidige […]

Continue reading