Herdenkingsdag Gelek Rimpoche Donderdag 15 Februari

Op 15 februari herdenken we het leven en werk van onze leraar Gelek Rimpoche, die op 15 februari 2017 overging.

15.00 uur zaal open: 
Het centrum zal open zijn van 15.00 tot later in de avond, zodat je op verschillende tijdstippen terecht kunt, of de hele tijd. De dag zal een open karakter hebben en de gelegenheid bieden om met elkaar herinneringen op te halen over Rimpoche, ervaringen te delen en gewoon samen te zijn. Het thema van de dag is ‘Jewel Heart-Sangha, de gemeenschap rond Gelek Rimpoche’.

15.30 uur Witte Tara-beoefening: 
Om 15.30 uur zal er een gezamenlijke beoefening van Witte Tara gehouden worden, een beoefening waarmee Gelek Rimpoche speciaal verbonden is en die staat voor heling en lang leven. De beoefening is voor iedereen toegankelijk – of je er meer of minder ervaren mee bent, speelt geen rol.

 

16.30 uur voorbereidingen voor de avond, of eigen beoefening:
Hierna, rond 16.30 uur, willen we gezamenlijk koffie en thee drinken en voorbereidingen treffen voor de Lama Chöpa-beoefening in de avond (tafels aankleden, offergaven klaarzetten, enz.) Als je dat liever doet, kun je ook je eigen beoefening doen in de zaal.

17.30/18.00 uur samen eten:
Rond 17.30 of 18.00 uur willen we gezamenlijk eten. Dat zal zijn met degenen die er ‘s middags al waren en hen die daarvoor eerder komen. Als iedereen iets te eten of drinken meeneemt, geeft het ons de kans om als Jewel Heart-Sangha samen te zijn en samen Gelek Rimpoche, zijn leven en zijn werken te herdenken.

19.30 uur Lama Chöpa met tsog:
Om 19.30 beoefenen we gezamenlijk de Lama Chöpa, de Offerande aan de Spirituele Meester. Hiermee zetten we Gelek Rimpoche nog eens speciaal neer als onze spirituele leraar en brengen wij offergaven om onze band met hem te versterken.

Meenemen:
Als je wat foto’s meeneemt, kunnen we aan de hand daarvan ervaringen uit te wisselen.
Neem ook je grijze beoefeningsboekje mee voor de middag- en avondbeoefening en ‘Het gebed voor een spoedige terugkeer’. Voor ‘s avonds kun je offergaven meenemen voor de tsog, of een financiële bijdrage leveren. Als je mee-eet, wordt het op prijs gesteld als je een bijdrage levert aan de maaltijd door iets te eten of drinken mee te nemen.

Op deze plek kun je de Nederlandse vertaling vinden van het gebed dat Demo Rinpoche heeft gemaakt voor een spoedige terugkeer van Gelek Rimpoche.

Namens het bestuur wordt iedereen die enige band heeft met Gelek Rimpoche of Jewel Heart, van ganser harte uitgenodigd!

Heb je nog vragen, neem dan contact op met info@jewelheart.nl.

Lezing en weekend met Thubten Chodron van 13 tot en met 15 april

Vrijdagavond: ‘Wijsheid in lastige tijden’                             
                                                          – adviezen van de Boeddha over leiderschap in deze tijd

De kwaliteit van een samenleving hangt mede af van de kwaliteit van mensen op verantwoordelijke posities. Dat was zo in de tijd van de Boeddha en is nog steeds zo. Welke kwaliteiten zijn dan van belang in de functies die wij vervullen als leidinggevende, leerkracht, politicus, arts of ouder van een kind? Aan de hand van de adviezen van de beroemde Indiase filosoof Nagarjuna aan zijn koning en beschermheer zal Thubten Chödron, een van de weinige volledig gewijde vrouwelijke leraren in de Tibetaanse traditie en abt van een boeddhistische kloostergemeenschap in Amerika, laten zien hoe deze eeuwenoude wijsheid ook voor deze tijd van cruciaal belang is.

Praktische info lezing:

Datum: vr. 13 april 2018 (19.30-21.30 uur)
Plaats: Jewel Heart-centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Bijdrage: € 5 ( inschrijving noodzakelijk)
Inschrijving: Via het inschrijfformulier.

Zaterdag en zondag: ‘Wijsheid voor het dagelijks leven’
  -weekend over het ontstaan van geluk en angst in onze geest

Kern van de boeddhistische filosofie is het begrip ‘leegte’, het inzicht dat niets op zichzelf bestaat. De beroemde Indiase filosoof Nagarjuna (rond 200 na Chr.) onderzocht geluk en lijden in zijn tijd en kwam tot dit bevrijdende inzicht. Hoe kan dit inzicht ons nu helpen om in het dagelijks leven gelukkiger te zijn en het met minder angst tegemoet te treden?
In dit weekend zullen we met Thubten Chödron verkennen wat maakt dat we iets als aangenaam of onprettig ervaren, hoe geluks- en angstgevoelens ontstaan en omslaan in haar tegengestelde, of wat wij onder ‘geluk’ verstaan wel blijvend geluk is. Haar heldere en toegankelijke manier van lesgeven zal ons, zowel door inleiding als meditatie, helpen te ontdekken hoe inzicht in de diepere aard van het bestaan onze geest kan openen.
De lessen zijn gebaseerd zijn op ‘Practical ethics and profound emptiness’, het boek dat Thubten Chödron samenstelde op basis van de lessen van Khensur Jampa Tegchog over Nagarjuna’s tekst ‘Kralensnoer van advies aan een koning’.

Venerable Thubten Chödron werd in 1950 geboren in Chicago en ging al jong naar het Oosten, waar ze vele jaren als non studeerde bij grote Tibetaanse leraren in India en Nepal, en opgeleid werd tot spiritueel leraar. Zij is een van de weinige vrouwen in de Tibetaans-boeddhistische traditie die een volledige bhikshuni-wijding heeft ontvangen. Tegenwoordig is ze abt van Sravasti Abbey, een boeddhistische kloostergemeenschap en opleidingsklooster voor Westerse nonnen en monniken in het hoge noorden van de Verenigde Staten. Ze reist de hele wereld over om lezingen en cursussen te geven.

In haar lessen benadrukt Thubten Chödron de praktische toepassing van Boeddha’s onderricht in ons dagelijks leven. Zij staat bekend om haar warme, humorvolle en heldere manier van lesgeven en schreef vele toegankelijke en behulpzame boeken over boeddhistische filosofie en meditatie, waaronder de bestsellers ‘Open Heart, Clear Mind’ en ‘Don’t believe everything you think’. Verschillende van haar boeken zijn ook in het Nederlands vertaald en veel van haar lesmateriaal is te vinden op Youtube en haar zeer informatieve website.

 

 

Praktische info weekend:

Data: za. 14 april (10.00-17.00 uur) en zo. 15 april (10.00-12.00 uur)
Plaats: Jewel Heart-centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Bijdrage: leden € 75; niet-leden € 100; kleine beurs € 65
Mensen voor wie de bijdrage in de kosten (deels) moeilijk is op te brengen, kunnen via het secretariaat een beroep doen op het Solidariteitsfonds.
Inschrijving: Via het inschrijfformulier.

Thubten Chödron geeft les in goed verstaanbaar Engels. Voor wie daar behoefte aan heeft, is er simultaanvertaling naar het Nederlands. Geef dat wel van tevoren aan op de inschrijfformulieren.

Meld je van tevoren aan, want onze capaciteit heeft zijn grenzen.

Afbeelding van VajrayanaMandala

Vajrayana oefenochtend zaterdag 3 februari 2018

Beste Vajrayana-leden,

Als voorbereiding op de eerstvolgende Vajrayana oefendag op zaterdag 3 februari lezen we blz. 48 – 50 in de grote uitgave van de Six-session Guiru Yoga of blz. 79 – 81 van de kleine uitgave: Practicing Generosity en Keeping all Vows and Commitments Purely. Zie hiervoor ook het Vajrayana gebedenboek blz. 70-72.

De deur is open vanaf 9.30 uur. Dan is er koffie en thee. Om 10.00 uur beginnen we met de beoefening van de lange zes zittingen goeroe yoga sadhana. Om ongeveer 11.30 uur koffie/thee pauze. Om 12.45 uur afsluiting, mededelingen en opruimen.

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen in de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.
Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355).

Voor jullie agenda hierbij alvast de data voor de rest van het studiejaar: 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni.

Hartelijke groet, Ineke Vrolijk

Afbeelding Witte Tara

Start nieuwe introductiegroep Vajrayana donderdag 22 februari 2018

Herhaalde aankondiging

De tijd om je aan te melden voor deze nieuwe introductiegroep in Vajrayana was in de vorige aankondiging tekort. Daarom nogmaals deze oproep voor mensen die overwegen in te stappen in Vajrayana en/ of een initiatie willen ontvangen, zoals b.v. gegeven zal worden door Loden Sherab Dagyab Kyabgon Rinpoche van vrijdag 8 t/m zondag 10 juni a.s. De avonden zijn ook bedoeld voor diegenen die al met Vajrayana zijn begonnen en voor mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar wat het Vajrayana-pad nu eigenlijk inhoudt.

Eenmaal per maand verdiepen wij ons aan de hand van Lama Yeshe’s boek Introductie in Tantra (€ 19,95) in het Vajrayana-pad en de vragen die daarbij opkomen zoals b.v.: Wat is Vajrayana? Is dit pad voor mij geschikt? Wat is een initiatie? Hoe te werken met de symboliek in het Vajrayana en hoe die te begrijpen? Welke verplichtingen neem ik op mij? Moet ik aan bepaalde voorwaarden voldoen? Etc. etc.

Om ook iets van Vajrayana-beoefening te ervaren, zullen we iedere bijeenkomst beginnen met een Witte Tara beoefening en aandacht besteden aan het Tara-transcript van Gelek Rimpoche: Practice of the Triumphant Ma (€ 16,–).

Op donderdag 22 februari start deze nieuwe groep.
De volgende data zijn 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november (elke 4e donderdag van de maand). Je kunt je voor deze groep – graag zo spoedig mogelijk – aanmelden via het secretariaat.

Begeleiding: Ineke Vrolijk
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: Jewel Heart

Praktische informatie over Vajrayogini initiatie met voorbereidende Guhyasamaja Lokeshvara initiatie door Loden Sherab Dagyab Kyabgön Rinpoche juni 2018

Op vrijdagavond 8 juni en zaterdag 9 juni zal Dagyab Rinpoche de Guhyasamaja Lokeshvara initiatie geven. En zondag 10 juni geeft hij de Vajrayogini initiatie in de traditie van Naropa.

Beoefenaren die al eerder een hoogste yoga tantra initiatie hebben ontvangen kunnen kiezen aan welke initiatie ze deelnemen.

NIEUWE VAJRAYANA BOEFENAREN – OPGELET
De Guhyasamaja Lokeshvara initiatie geeft je de gelegenheid in te stappen in Vajrayana. De verplichting die je neemt met het instappen in Vajrayana is het dagelijks beoefenen van de zes-zittingen goeroe yoga.

Deelname aan de Vajrayogini initiatie is alleen mogelijk als je ook de Guhyasamaja initiatie hebt ontvangen. Het kan zijn dat Dagyab Rinpoche nog een extra verplichting geeft tot het dagelijks beoefenen van de korte Vajrayogini sadhana (maar dat is niet zeker).

Mochten er onduidelijkheden zijn of vraag je je af of je er wel aan toe bent of de juiste voorbereiding wel hebt gehad, neem dan contact op met het secretariaat van Jewel Heart.

 

COMMENTAARLESSEN OP 11 en 12 JUNI

Op maandag 11 en dinsdag 12 juni zal Dagyab Rinpoche lesgeven over het beoefenen van Vajrayogini. Het volgen van deze lessen geeft je de mogelijkheid de lange Vajrayogini sadhana te gaan beoefenen. Ook kun je dan in augustus meedoen aan de Vajrayogini Mantra Retraite met een afsluitende vuur-puja.

Aan de commentaarlessen over Vajrayogini kun je alleen deelnemen als je een Vajrayogini initiatie hebt ontvangen (in de traditie van Naropa).

 

DAGYAB RINPOCHE

Dagyab Rinpoche is de spirituele leider van het Tibethaus in Frankfurt am Main. Hij behoort tot de hoogste orde Tulkus van het Tibetaans Boeddhisme. Lees meer over zijn biografie op: http://www.dagyab-rinpoche.com/biographie-2/die-linie-der-dagyab-kyabgoen/.

 

 

DATA INITIATIES EN COMMENTAARLESSEN
(Bij een initiatie zijn de tijden altijd bij benadering, we houden je op de hoogte van de exacte tijden)

– Vrijdag 8 juni:          19.00 – 21.00 uur         Guhyasamaja Lokeshvara Initiatie (1)
– Zaterdag 9 juni:       11.00 – 13.00 uur        Uitleg Bodhisattva geloften door Carel Weevers en Hartmut Sagolla
– Zaterdag 9 juni:       15.00 – 19.00 uur        Guhyasamaja Lokeshvara Initiatie (2)
– Zondag 10 juni:       11.00 – 13.00 uur         Uitleg Vajrayana geloften Carel Weevers en Hartmut Sagolla
– Zondag 10 juni:       15.00 – 19.00 uur        Vajrayogini Initiatie
– Maandag 11 juni:   10.00 – 17.00 uur         Lessen over beoefening van Vajrayogini
– Dinsdag 12 juni:      10.00 – 13.00 uur         Lessen over beoefening van Vajrayogini

Dagyab Rinpoche hecht bijzonder grote waarde aan deelname aan de ochtendsessies zaterdag en zondag over de Bodhisattva en Vajrayana geloften, ongeacht of je nu nieuw bent in Vajrayana of dat je al langer beoefent.

 

BIJDRAGE IN DE KOSTEN:

 – Passe-partout
€ 140 voor leden, € 105 studenten/ kleine beurs, € 160 niet-leden

– Initiatie vrijdag/zaterdag
€ 65 voor leden, € 50 studenten/ kleine beurs, € 75 niet-leden

– Initiatie zondag
€ 45 voor leden, € 30 studenten/ kleine beurs, € 50 niet-leden.

– Lessen maandag/dinsdag
€ 65 voor leden, € 50 studenten/ kleine beurs, € 75 niet-leden

 

PLAATS
Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen


OVERNACHTEN
Desgewenst kunnen we bemiddelen bij het vinden van een slaapplaats.


INSCHRIJVEN
Je kunt je voor Vajrayogini initiatie en/of voorbereidende Guhyasamaja Lokeshvara initiatie met de commentaarlessen inschrijven via dit inschrijfformulier.

 

 

VAJRAYOGINI MANTRA RETRAITE VAN maandagavond 6 t/m zondag 19 AUGUSTUS
VUUR-PUJA OP zaterdag 25 AUGUSTUS 2018

Van maandagavond 6 augustus tot en met zondag 19 augustus is er een Vajrayogini Mantra Retraite met als afsluiting een vuur-puja op zaterdag 25 augustus. Deze Mantra retraite wordt geleid door Carel Weevers en Ron Twisk, beiden senior studenten van Gelek Rimpoche.


BIJDRAGE IN DE KOSTEN

– Volledige retraite maandagavond 6 t/m zondag 19 Augustus
€ 150 Jewel Heart- leden, € 100 Studenten/ smalle beurs, € 175 niet-leden

 – Vijfdaagse retraite maandagavond 6 t/m zaterdag 11 Augustus
€ 60 Jewel Heart- leden, € 40 Studenten/ smalle beurs, € 75 niet-leden.

– Vuur-puja zaterdag, 25 Augustus
€ 25 Jewel Heart- leden, € 15 Studenten/ smalle beurs, € 30 niet-leden.

 

PLAATS
Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen.


OVERNACHTEN

Desgewenst kunnen we bemiddelen bij het vinden van een slaapplaats.


INSCHRIJVEN

Je kunt je voor de Vajrayogini Mantra retraite inschrijven via dit inschrijfformulier.


VOORBEREIDENDE BIJEENKOMST

Voorafgaand zal er nog een informatiebijeenkomst zijn op zondag 1 juli van 10:00 tot 16:00 uur.

 

 

Interactieve lezing door Naomi Schieman op 10 februari

Vallen en weer opstaan: De kracht van ongemakkelijkheid op het spirituele pad.

Vaak denken we dat spirituele ontwikkeling, zeker in het Tibetaans Boeddhisme, een weg is die gaat over positiviteit en geluk. Soms is dat ook het geval, maar op andere momenten zitten we vast in de gewoontepatronen van onze geest, voelen we ons afgesloten en hebben negatieve emoties vrij spel. Juist die situaties kunnen een vruchtbaar moment zijn voor onze spirituele groei. Als onze hardnekkigheid zich openbaart, kan de kracht ervaren worden van waaruit transformatie kan ontstaan.
Wat is die kracht in ons die dan opstaat en hoe leidt deze tot spirituele verdieping? Dat is thet thema van deze interactieve lezing.

Naomi Schieman is sinds haar 19de leerling van Gelek Rimpoche en heeft van hem o.a. geleerd om als voorzanger de traditionele melodieën en ritmes van gebeden en mantra’s te vertolken. In haar dagelijkse leven is zij directeur van een Vrijeschool.

Boeddhisme.nu is een reeks van tien lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht.
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Na afloop is er ruimte om verder te praten met een hapje en een drankje.

Datum:    zaterdag 10 februari
Tijd:        15.00 -16.30 uur
Locatie:   Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, Nijmegen
Bijdrage: 5 euro ( inclusief drankje)

Start nieuwe introductiegroep Vajrayana 25 januari 2018

Op donderdag 25 januari start er weer een nieuwe groep introductiegroep in het Vajrayana Boeddhisme. Deze maandelijkse groep is bedoeld voor diegenen die overwegen in te stappen in Vajrayana en een initiatie willen ontvangen, zoals b.v. gegeven zal worden door Loden Sherab Dagyab Kyabgon Rinpoche van vrijdag 8 t/m zondag 10 juni a.s. De avonden zijn ook bedoeld voor diegenen die al met Vajrayana zijn begonnen en voor mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar wat het Vajrayana-pad nu eigenlijk inhoudt.

Eenmaal per maand verdiepen wij ons aan de hand van Lama Yeshe’s boek Introductie in Tantra (€ 19,95) in het Vajrayana-pad en de vragen die daarbij opkomen zoals b.v.: Wat is Vajrayana? Is dit pad voor mij geschikt? Wat is een initiatie? Hoe te werken met de symboliek in het Vajrayana en hoe die te begrijpen? Welke verplichtingen neem ik op mij? Moet ik aan bepaalde voorwaarden voldoen? Etc. etc.

Om ook iets van Vajrayana-beoefening te ervaren, zullen we iedere bijeenkomst beginnen met een Witte Tara beoefening en aandacht besteden aan het Tara-transcript van Gelek Rimpoche: Practice of the Triumphant Ma (€ 16,–).

Op donderdag 25 januari start deze nieuwe groep.
De volgende data zijn 22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november (elke 4e donderdag van de maand). Je kunt je voor deze groep – graag zo spoedig mogelijk – aanmelden via het secretariaat.

Begeleiding: Ineke Vrolijk
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: Jewel Heart

Save the dates – save te dates – save the dates – save the dates – save the dates

Herdenking overlijden Gelek Rimpoche – Bezoek Thubten Chodron – Vajrayogini inwijding door Dagyab Rinpoche – Bezoek Chungtsang Rinpoche – Vajrayogini Mantra Retraite – Bezoek Demo Rinpoche

Hieronder een aantal vooraankondigingen van bijzondere gebeurtenissen in 2018, zodat je daar in je agenda alvast rekening mee kunt houden. Nadere info over alle events volgt.

 

Donderdag 15 februari Herdenking overlijden Gelek Rimpoche. Het idee is om die dag vanaf een uur of twee met de sangha bijeen te zijn. Er zal in ieder geval ‘s avonds een Lama Chöpa worden gehouden met Tsog. Aan het definitieve programma wordt naarstig gewerkt.

 

 


Van vrijdagavond 13 tot en met zondag 15 april zal Thubten Chodron in Jewel Heart Nijmegen komen lesgeven. Op vrijdagavond geeft ze een openbare lezing met als voorlopige werktitel: ‘Wijs en ethisch handelen in ons dagelijkse leven’ en op zaterdag en zondag vier lezingen gebaseerd op het boek ‘Practical Ethics and Profound Emptiness, A Commentary on Nagarjuna’s ‘Precious Garland” van Khensur Jampa Tegchok en Tubten Chodron.

 

 


Van woensdag 23 mei tot en met maandag 18 juni zal Chungtsang Rinpoche in Nederland zijn. Voor zover nu bekend zal Chungtsang Rinpoche o.a. het inzegeningsritueel van de stupa met Rimpoche’s relieken leiden en in diverse steden lezingen houden. De rest van het programma is nog in bespreking.

 

 

Van vrijdagavond 8 juni tot en met zondag 10 juni zal Loden Sherab Dagyab Kyabgon Rinpoche een grote initiatie geven in de Maha Annutara Yoga Tantra, die het voor nieuwe beoefenaren mogelijk maakt om in te stappen op het Vajrayana-pad. Op zondag zal hij ook een Vajrayogini initiatie geven. Het is mogelijk alleen de eerste initiatie bij te wonen.

Op maandag 11 en dinsdag 12 juni zal Dagyab Rinpoche lesgeven over het beoefenen van de sadhana van Vajrayogini. Het volgen van deze lessen geeft je de mogelijkheid in augustus mee te doen aan de Vajrayogini Mantra Retraite.

Maandagavond 6 augustus tot en met maandag 20 augustus is er een Vajrayogini Mantra Retraite met vuurpuja op zaterdag 25 augustus.

 

In de herfst zal Demo Rinpoche hoogstwaarschijnlijk naar Nederland komen om les te geven.

In de cyclus Boeddhisme.nu geven de volgende sangha-leden een lezing:
Op zaterdag 13 januari een interactieve lezing over ‘De natuurlijke staat van de geest’ door Ron Twisk.
Op zaterdag 10 februari Naomi Schiemann
Op zaterdag 10 maart is de spreker nog onbekend
Op zaterdag 7 april Paula Boon.

Op 7 april is er ook weer een Sangha-meeting met het Bestuur.

Jewel Heart Nederland heeft vier kersverse Chaplains

In 2013 is Gelek Rimpoche zijn laatste grote project binnen Jewel Heart begonnen: het opleiden van chaplains. Het woord chaplain is lastig te vertalen en betekent zoiets als geestelijk dienstverlener. Zijn initiatief voor het ontwikkelen van een programma voor het opleiden en het certificeren van door hem benoemde chaplains paste in zijn zorg voor de toekomst van Jewel Heart. Hij trok daarmee een cirkel van zorg rondom Jewel Heart.

Toen H.H. de Dalai Lama het Jewel Heart centrum in Ann Arbor officieel opende, zei hij dat Tibetaans Boeddhistische centra twee functies dienen te hebben: het authentieke Tibetaans Boeddhistische gedachtengoed ter beschikking te stellen door middel van lessen, studie en meditatie én het bieden van praktische hulp aan mensen. Binnen onze sangha is voor dit laatste de werkgroep ‘Compassie in actie’ opgericht, die door de chaplains wordt gedragen. De al langer bestaande werkgroep ‘Rondom sterven en ‘Rituelengroep’ en het relatief nieuwe Sangha-care maken deel uit van ‘Compassie in actie’.


De eerste lichting chaplains is door Gelek Rimpoche geselecteerd uit alle afdelingen van Jewel Heart internationaal. Een groep van vijfentwintig mensen heeft daaraan deelgenomen. Vele anderen hebben met grote toewijding een bijdrage geleverd om deze eerste opleiding tot een succes te maken. De opleiding tot chaplain heeft ruim drie jaar geduurd en was zeer gedegen. Rimpoche heeft er op het laatst nog een cursus ‘Lojong’ en ‘How the Mind Works’ aan toegevoegd. Bovendien verraste hij iedereen door te zeggen dat alle chaplains ook twee examens moesten doen: een mondeling en een schriftelijk. Dat vroeg van de chaplains een grote inspanning. De onderlinge verbondenheid was echter groot en de sfeer was geweldig.

In 2016 mochten vier Nederlandse chaplains hun certificaat in Amerika in ontvangst nemen. Rimpoche kon daar zelf helaas niet meer bij aanwezig zijn, omdat hij toen al in het ziekenhuis lag. Maar hij heeft de certificaten nog wel zelf ondertekend. De ceremonie was indrukwekkend. Marianne de Kok en Karin Wilbrink hebben de opleiding voltooid en Ineke Vrolijk, Cleo Melis zijn ‘Honory chaplains’. Gertjan Eldering is chaplain in opleiding.

Om een idee te geven van de bevoegdheden van de chaplains volgt hier een citaat uit het certificaat: ‘This graduate has official authorization to present Jewel Heart from Kyabje Gelek Rimpoche, Jewel Heart’s spiritual director, and from Drepung Loseling Nyare Khamtsen, one of the most outstanding monasteries of Tibet for the last 500 years. In particular, this graduate is authorized to function within his or her knowledge and skills in providing pastoral wise and compassionate care, including performing community service, community based educational programs, interfaith activities, and ritual services such as weddings, funerals and other rites of passage, as requested.’

Met hun certificering kunnen de chaplains nu dus worden ingezet. Meer informatie over hun activiteiten staat op de website. Het is de moeite waard daar eens een kijkje te nemen.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande ideeën hebben voor de chaplains en/of de werkgroep ‘Compassie in Actie’, neem dan s.v.p. contact met ons op. Ook met wensen en vragen ben je van harte welkom. Je kunt contact opnemen via: jewelheartchaplains@jewelheart.nl.

Namens de chaplains,
Karin Wilbrink

Afbeelding van VajrayanaMandala

Vajrayana oefenochtend zaterdag 6 januari 2018

Beste Vajrayana-leden,

Tijdens de eerstvolgende Vajrayana oefendag op zaterdag 6 januari a.s. zullen de kwaliteiten van de spirituele leraar centraal staan (blz. 39 – 43 in de grote uitgave van de Six-session Guru Yoga of blz. 64-69 in de kleine uitgave) en zoals die ook worden beschreven in het commentaar ‘Guru Devotion, How to integrate the premordial englightened Mind’ [Commentaar op de Lama Chöpa] van Gelek Rimpoche blz. 212 (2): Making requests by remembering the qualities tot blz. 222 (3): Making request by remembering the kindnesses).

De deur is open vanaf 9.30 uur. Er is dan koffie en thee. Om 10.00 uur beginnen we met de beoefening van de lange zes zittingen goeroe yoga sadhana. Om ongeveer 11.30 uur koffie-/theepauze. Rond 12.45 uur afsluiting, mededelingen en opruimen.

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen tijdens de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven via inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355.

Voor jullie agenda hierbij alvast de data voor de rest van het studiejaar: 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni 2018.

Ik wens jullie allemaal al wat maar wenselijk is voor het Nieuwe Jaar 2018.
Hartelijke groet, Ineke