Blog Jewel Heart Magazine open

JH magazine jan 2014Tot ongeveer 2014 was er voor JH leden een papieren kwartaalblad “Jewel Heart Magazine” met actuele thema’s.

Dit wordt nu weer opgepakt door een enthousiast team, maar nu via de JH website.

Dit biedt wat meer media mogelijkheden, bv video, maar ook de mogelijkheid tot interactie met de leden.
Op sommige artikelen kun je nl reageren, je reactie is dan zichtbaar op de site en zo kunnen er verhelderende discussie ontstaan

De artikelen